Gjerde gjør toget stillere

Bane Nor stenger en usikret planovergang på Virik. Da behøver ikke lenger toget tute.