Det var knyttet spenning til mandagens avstemming i Stokke kommunestyre. For på sakskartet sto utbyggingen av Oslofjord Convention Center.Før møtet hadde flere partier signalisert at de ville stemme nei til områdeplan for Brunstad og utbyggingsavtale som kommunen har forhandlet fram sammen med Stiftelsen Brunstad konferansesenter.

LES OGSÅ: Gigantutbygging – bærekraftig arealpolitikk?

Etter en debatt med mange innlegg, var nok mange enige med Arbeiderpartiets Nils Ingar Aabol om at det både er negative, men også positive sider med utbyggingen, melder tb.no.

– Noen vil hevde at utbyggingen ikke vil stanse med dette, at det vil komme mer senere, at trafikken på fylkesvei 303 vil bli for stor og at endringen av antall overnattingssenger er for stor i forhold til utvidelsesvedtaket kommunestyret fattet i 2009, sa han.

Brunstad

Arkitektmontasje av hvordan miljøet blir på bakkenivå.

Flott anlegg, feil sted

Nettopp vedtaket som ble fattet med en stemmes overvekt i 2009 sto sentralt under debatten.

Høyres Jan Helge Kaiser fryktet at hvis kommunen nå sa nei til områdeplanen ville Stokke framstå som en useriøs aktør for næringslivet, mens SVs Jan Magnar Antonsen slo fast at konferansesenteret er et flott anlegg som ligger på helt feil sted.

LES OGSÅ: Her er milliardplanene for Brunstad

20 for, 9 imot

Til slutt endte det med flertall for områdeplanen med 20 for og 9 stemmer imot.

Utbyggingsavtalen ble vedtatt med 26 mot tre stemmer.

LES OGSÅ: Samrøre og delvis åpenhet

Etterlyser debatt

Men ikke alle er like begeistret for byggeplanene.

En av de mest aktive motstanderne mot utvidelsen av konferansesenteret, er Siri Fjærvoll Wibstad. Hun synes det er underlig at det har vært så få debattanter.

– Jeg må innrømme at jeg er forundret over hvor stille det har vært fra Stokkes befolkning om denne utbyggingen, sier hun.

Resignasjon

Wibstad tror ikke det skyldes at det er stor enighet om utbyggingen.


– Jeg tror det heller kan skyldes en stille resignasjon. Brunstad har vært et tema i Stokke i flere tiår, og mange tenker nok at det ikke nytter. Det blir som det blir. Også tausheten fra politikerne synes hun er påfallende.

Det er en maktkoloss som bygges

– Stokkes politikere har vært i avisene og vært tydelig i andre viktige lokale saker for Stokke. Men i denne saken har de ikke vært tydelige. Ingen har tatt til motmæle i debatten, og ingen har tonet flagg. Hva handler egentlig denne varme poteten om? spør hun retorisk.

Maktkoloss

Det Fjærvoll synes er mest vanskelig med konferansesenteret på Brunstad, er størrelsen på anlegget og plasseringen av dette.

– Det er en maktkoloss som bygges, og som kan romme et antall mennesker tilsvarende nesten hele Stokkes befolkning. Det er ille at dette vakre området som bølger seg ned mot fjorden, nedbygges. Dette området burde vært stelt med pietet. Her har vi i stedet fått en gjøkunge i redet, sier hun.