Det mener Fortidsminneforeningen i Vestfold som har engasjert seg i utbyggingen av området sør for Thaulows gate nær havna.

Ikke ødelegg miljøet

Naboområdet i Thaulows gate og Bjerggata har flere gamle hus og et historisk miljø. Det er nødvendig å fare varsomt fram ved utbyggingen slik at den nye bebyggelsen ikke blir en massiv barrière mot den gamle, heter det i foreningens uttalelse til reguleringsplanen.

Bør ha saltak

Ragnar Kristensen, som er leder i foreningen, skriver at bebyggelsen ikke bør bli høyere enn to etasjer (mot planlagt fire), og at det bør bygges mindre enheter som bør ha saltak. Ny bebyggelsen må ikke dominere dette området som i dag preges av småhusbebyggelse i tre. Fronten mot sjøen må ikke bli blokkert, skriver han.

Må harmonere

Fortidsminneforeningen har forståelse for at det er nødvendig å bygge nytt, og slutter seg til et ønske om at Carlsenkvartalet i ny og moderne utgave vil bli en berikelse for byen.
Sandefjord Byforum er helt på linje med Fortidsminneforeningen og Bjerggata Vel i synet på at gammel og ny bebyggelse må spille på lag.
Det vil være helt feil å bygge fire etasjer i en hel vegg mot den gamle trehusbebyggelsen i Thaulows gate, skriver Sandefjord Byforums Elin Syrdal og Sven Erik Lund i en høringsuttalelse.

Ønsker ikke reprise

Byforum er opptatt av at innbyggerne må bli mer involvert i denne utbyggingssaken for å unngå det som skjedde ved utbygging i Kilen Brygge, Hjertnespromenaden, Museumsgata og delvis Hvaltorvet.
Etter at byggingen på disse stedene var ferdig, hevdet flere politikere at de ikke hadde forutsett at byggene og volumene skulle bli så store, hevder forumet.
Byggeprosessen i Carlsenkvartalet må ikke bli så komplisert at det blir vanskelig for byens innbyggere å påvirke den, mener byforumet.


Ny bebyggelse må ikke danne en barrière.
Ragnar Kristensen