Vil ta vare på Sørbyjordene

Vil bevare matjorda: Natur og Ungdom aksjonerte tirsdag og overbrakte budskapet til ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H, nr. tre f.h.). Foto: Privat

Vil bevare matjorda: Natur og Ungdom aksjonerte tirsdag og overbrakte budskapet til ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H, nr. tre f.h.). Foto: Privat

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Natur og Ungdom vil ikke bygge ned matjorda på Sørby, slik kommuneplanen legger opp til. – Vi kan ikke spise asfalt, sier leder Mathilde Angeltveit.

DEL

I kommuneplanen står det svart på hvitt at man ønsker å bygge 700 boliger på det 300 mål store jordet. Natur og Ungdom mener det er mye viktigere å bruke jordet til matproduksjon enn til nye boliger.

– Jordet kan produsere 300.000 brød hvert år til evig tid. Med kommende klimaendringer er det viktig å ta vare på de matressursene vi har. I tillegg lever så mye som 30 prosent av landets rødlistede arter i jordbruksområder, sa Angeltveit til ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) da de aksjonerte.

Jordet kan produsere 300.000 brød hvert år til evig tid.

Mathilde Angeltveit, leder i Natur og Ungdom Sandefjord

Formannskapet har tidligere foreslått å flytte matjorda fra jordene til et annet, egnet sted.

Natur og Ungdom maner til kamp for matjorda, og planlegger et folkemøte om saken.

I sommer sendte rundt hundre naboer inn et skriv til kommunen. De ber om at planene på Sørby utsettes, og at man tar hensyn til det som er vedtatt i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) for Vestfold.

Artikkeltags