Denne nye bydelen vil være knyttet til utdanningssenteret på Tivolitomta og bør inneholde både et moderne bibliotek og et lærested for unge studenter som vil sikre seg en videregående utdannelse på universitetsnivå i Sandefjord. Dette vil bli til berikelse for vår by og særlig for våre unge kvinner og menn som tidligere ikke kunne få en slik utdannelse i Sandefjord.

Vi må se oss rundt

Med et studiesenter på Tivolitomta er det samtidig naturlig å se på omkringliggende områder for å tilpasse de nye funksjonene til det som nå kan bli en helt ny bydel. En forutsetning må være at eventuelle nye bygninger må forholde seg til vedtatte høydebegrensninger nær sjøfronten i indre havn. Hvis det skal skapes en helt ny og levende bydel ved havna i Sandefjord, må vi samtidig ivareta helheten ved sjøfronten til beste for oss alle.

Å forberede en slik situasjon i vår by vil være en større oppgave enn de fleste av oss i vår generasjon har stått overfor. Vår by bør allerede nå planlegge å legge forholdene best mulig til rette, selv om vi fra tidligere ikke har noen erfaring som universitetsby. Men vi vet allerede at vi må planlegge studenthybler og studiesteder og eventuelt mindre leiligheter hvor én av foreldrene eller begge er studenter.

Maksimum to etasjer

Dette bør kunne bli en bebyggelse på en og maks to etasjer på sørsiden av Thaulows gate, uten å blokkere sikten mot sola fra den eksisterende bebyggelsen. Men de første skissene må tegnes allerede nå, når miljøet planlegges for å skape en bevisst planlagt bebyggelse både innholds- og utseendemessig for unge, voksne mennesker i et studentmiljø som samtidig må ivareta nabolagets behov.

Og så kan det eksisterende hovedbygget på dagens Carlsenkvartal bygges om til å bli et hovedbygg og servicesenter/velferdsbygg for studenter med salg og servering av det studentene måtte ha behov for, samt et daglig marked for enkeltpersoner og små familiers behov.

Vi følger med

Vi er opptatt av dette strøket, spesielt fordi det nye samlingsstedet ligger nær byens historiske sjøfront. Derfor er både ny og opprinnelig bebyggelse her ved det nye samlings- og studiestedet ved sjøfronten av historiske grunner under skarpt oppsyn både fra lokale, fylkeskommunale og nasjonale kulturorganer.

Og av hensyn til den verneverdige bebyggelsen på nordsiden av Thaulows gate må bebyggelse sør for husrekken være så lav som mulig, og planlegges slik at de eksisterende husrekkene kan utfylle hverandre i stedet for å konkurrere om utsikt og tilgang til sol og utsikt mot øst.

Det kan kanskje legges til rette for lave, 1–2 etasjers boliger inntil Thaulows gate fra sør, som en overgang fra nybygget på Carlsenkvartalet og ellers til den tradisjonsrike og bevaringsverdige bebyggelsen videre oppover i Bjerggata-miljøet.

«Studentby» hadde vært fint

Vår by bør derfor allerede nå tenke over hvordan forholdene best mulig kan legges til rette for studentene – uten å gå på bekostning av dem som allerede bor her.

For eksempel bør vi kunne få enkelte skisser over studenthybler og studiesteder, slik at vi alle kan få se hvordan «studentbyen» kan ta seg ut, med mindre leiligheter og lave høyder for studentpar og små familier. Nettopp fordi vi ikke har noen erfaring som universitetsby, vil det å forberede en slik situasjon være en større oppgave enn det de fleste av oss i vår generasjon sandefjordinger har stått overfor tidligere.