Snart går over 500 nyutdanna politistudenter ut fra Politihøgskolen. Et par hundre av dem har tilbragt studietiden sin i Stavern. Av de kullene som allerede er uteksaminert de siste fire årene er det over 280 som ikke har jobb i politiet.

Senterpartiet er bekymra for at disse nyutdanna kan bli sendt ut i langvarig ledighet og deltidsjobber. Av det kullet som gikk ut fra PHS i 2020 har kun en fjerdedel fast jobb i politiet per mai 2021. Fast jobb er viktig både for politifolkene selv, men også for deres mulighet til å etablere seg og få boliglån.

Regjeringa har ikke foreslått noe ekstra penger til å ansette politistudentene som nå snart er klar for arbeidslivet. Flere politidistrikt har så anstrengt økonomi at de heller ikke kommer til å lyse ut sommerjobber. Sommerjobbene har tradisjonelt sett vært verdifull inngangsport for politistudentene til videre karrière i politiet. Men i år ser det svært vanskelig ut.

Senterpartiet er i motsetning til regjeringa ikke ferdig med å satse på politiet. Vi har som mål å få to politifolk per 1000 innbygger i hvert politidistrikt. I dag er det kun Oslo, Troms og Finnmark som har en slik politidekning. Sør-Øst politidistrikt er blant dem med lavest politidekning i landet. Gjennom den såkalte «nærpolitireformen» har antall politiårsverk kun økt med 75 i hele Sørøst. Det er den laveste veksten av samtlige politidistrikt. Sånn kan vi ikke ha det!

Nylig kom det en evalueringsrapport om nærpolitireformen. Der slås det fast at «målet om økt tilstedeværelse og synlighet lokalt ikke er nådd». Lokalt synlig og tilstedeværende politi får vi kun gjennom å ansette politifolk rundt omkring i hele landet. Det vil Senterpartiet.

Nå kommer det snart over 500 topp motiverte nyutdanna politifolk ut fra Politihøgskolen. Senterpartiet går til valg på å bygge ned sentralt politibyråkrati og bygge opp lokalt politi i hele Norge. Da trenger vi både erfarne og nyutdanna politifolk som kan bidra til lokalt forankra politi nær folk.