(Nettavisen)

Halden Arbeiderblad: – Jeg er trygg på at SSB tar grundig feil, sier Ole Jørgen Lind.

– Økning – ikke nedgang

Butikksjefen på MaxiMat på Nordby stusser over de ferske grensehandeltallene, som tirsdag ble presentert i både HA og flere riksaviser. Tall fra SSB viser at nedgangen i grensehandel er på 9,1 prosent når man sammenligner første kvartal i 2023 mot fjorårstallene.

Dette til tross for at grensene var pandemistengt i hele januar 2022, noe som medførte minimal handel.

Derfor rimer det enda mindre at det nå meldes om nedgang sammenlignet med fjorårets første kvartal.

– Det er ikke en sjanse i havet for at dette er korrekte tall, sier Lind.

Som en stor grensehandelsaktør tar Lind, på vegne av MaxiMat Nordby, utgangspunkt i egne tall og utvikling i perioden.

– For vår del er det en betydelig økning, slett ikke nedgang, i akkurat det kvartalet, sier han.

Og fortsetter:

– 2023 har heldigvis vært helt normal i hele første kvartal hva restriksjoner angår, og i så måte betydelig bedre når det gjelder besøk og handel. Med ydmykhet i forhold til hva andre omsetter for er det rett og slett ikke rimelighet i tallene som viser nedgang!

Stor feilmargin hos SSB

Lind forteller HA at MaxiMat faktisk kan vise til en oppgang på 40 prosent i første kvartal målt mot samme periode i fjor.

– Over 40 prosent! Vi øker fortsatt mot 2022, og senest i går (mandag 2. pinsedag) var det full fart på Nordby.

– Det står i grell kontrast til tallene fra SSB?

Lind svarer ved å henvise til at Statistisk sentralbyrå selv viser til stor usikkerhet i sin egen rapport, noe butikksjefen påpeker at ikke framkommer i artiklene som er publisert i norske aviser tirsdag. Her er hva SSB skriver:

«Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes. For eksempel estimeres grensehandelen i 1. kvartal 2023 til 1,89 milliarder kroner.»

Videre skriver de:

«Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at den verdien vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppa 16–79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 1,43 til 2,35 til milliarder kroner. Med en dobling av utvalget fra mars 2023, forventes det lavere usikkerhet i estimatene for 2. kvartal 2023.»

Bør glede oss lokalt

– SSB gir seg selv en feilmargin på hele 920 millioner kroner i intervallet 1,43 – 2,35 milliarder kroner. En feilmargin som prosentuelt ligger i intervallet 65 prosent til 39 prosent. Jeg vil tro at dette er store feilmarginer i SSB sin verden, sier Lind.

– Hva tenker du om utviklingen i grensehandelen generelt, med svak norsk krone og prisøkninger i Sverige?

– Vi er optimistiske med tanke på framtida, da vi ser at det er store prisforskjeller mellom Norge og Sverige. Dette er prisforskjeller som vi på sikt vil øke, og bikke i favør av grensehandlerne. Dette medfører videre at «grensearbeidsplassen» igjen er en av Haldens største arbeidsplasser – noe vi bør glede oss over lokalt, svarer butikksjefen.

I tallene til SSB framgår det også at grensehandelen som helhet har en nedgang på hele 52 prosent dersom vi sammenligner handletall for første kvartal i 2023 med tall for normalåret 2019. Også dette mener Lind er feil.

– For vår del har vi en økning på 10,2 prosent mot 2019. Riktignok ikke korrigert for inflasjon, men krone for krone.

Else Kåss Furuseth: – Politikerne gjør for lite for å forebygge fedme