Selvforsyningsgraden må som en del av økt beredskap styrkes og det fort. Selvforsyningsgraden er i Norge på rundt 50 %. Den fortelle om vår grad til å selv produsere de varer og tjenester som forbrukes her i landet. Pandemi og nå krigen i Ukraina viser hvor viktig beredskap er og hvordan priser på ulike råvarer har skutt i været grunn av råvaremangler og økte kostnader. Vi har både hamstret og manglet råvarer, både til føde og annet som eks byggemateriale.

Når verdensledende kornprodusenter som Ukraina er i krig synliggjøres behovet for beredskap til nye høyder, tanker vi ikke har tenkt før, i hvert fall ikke jeg.

Du og jeg må løfte bonden opp og fram i de snart gjeldende lønnsforhandlinger, støtte/fritak til strømutgifter og tilgang til arbeidskraft for h.n. Vestfold er en stor del av det Norske matfatet og vi kan således bidra til økt selvforsyningsgraden om bonden får trygghet og ordninger som gjør at han kan gjøre det han gjør best, være bonde og dyrke på all sin dyrkbare mark.

Kornlagrene bør være fulle og fjøsene fylles med beitende dyr. Dyr som beiter i utmark, som eks Norsk Rødt Fe som både gir melk og kjøtt samt gir skinn av høy kvalitet (mer bærekraftig enn melk eller kjøttkyr). Sagbrukene bør starte sagen og produsere byggemateriale osv. Byggemateriale skal gå opp med 20 % økning fra 1 april så det bør være mer interessant å starte sagbrukene nå. Fiskere på Tjøme ble tidligere titulert som bonde fordi bonden ofte hadde flere måter å forsørge seg på, blant annet fiske. Så da følger jeg gamle Vestfoldtradisjon og inkl. fiskeren i begrepet bonde.

Bonden må få lønn og leve av så h.n har mulighet til å jobbe fulltid med å dyrke/sanke matvarer og fôr. Bonden må få snarlige støtteordninger knyttet til strøm, drivstoffutgifter og gjødsel så h.n rekker å sette det som settes kan i jorden denne våren. Nå trenger vi handling på flere måter.

Norge forbereder seg på en tilstrømning av flyktninger fra Ukraina, og de har startet komme, mest barn, unge og kvinner. Mennesker som vi skal møte med åpne armer. Mennesker som skal integreres i Norge på ukjent tid.

NAV vil igjen få større uforutsette oppgaver, blant annet å finne arbeide til de flyktningene som kommer. Bonden trenger arbeidskraft i sommerhalvåret, her kunne NAV prøve å vise snarlig handlekraft og sette arbeidssøkende flyktninger rett i tiltak, tilby Bonden gratis arbeidskraft og ta språkopplæring underveis. Dette kan være en god og meningsfylt arbeide for flyktningene, bli med å dyrke og se det spire og gro i et fellesskap. Her bør politikerne engasjere seg å påse å bevilge midler om nødvendig.

Vestfold blir snart eget fylke igjen og jeg håper Vestfolds 6 kommuner kan benytte denne nyervervede muligheten til å samarbeide enda mer på tvers av kommunegrenser knyttet til beredskap og felles mål som eks øke selvforsyningsgrad. Kommunene har sikkert tomter som står brakke hvor man kan få lov å dyrke, kanskje til eget forbruk. Mulighetene er mange, men vi bør handle nå så denne sommeren kan gi oss mest mulig lokale råvarer.

Verden blir ikke sånn den var før pandemien, så er det opptil deg og meg hva vi skal ta lærdom av og forbedre oss på. Vi må være villige til å betale prisen det koster for å ha muligheter til å klare oss selv i størst mulig grad. Med økt selvforsyningsgrad unngår vi å belaste verdensmarkedet mer, slik at de fattige landene lettere får råd til å kjøpe disse varene, eks korn. Bruk av lokale råvarer er også mer bærekraftig.

Vi bør alle bidra med det vi kan for å øke selvforsyningsgraden. Denne kokken starter med å heie på Bonden som er den største ressursen for å få en økt selvforsyningsgrad i Norge. Jeg lover å prioritere å kjøpe og fremme dine råvarer Bonde. Nå håper jeg på tidenes dugnad for å få til en maksimal produksjon av råvarer i Vestfold. En felles dugnad hvor man bidrar med det man kan. HEIA VESTFOLDBONDEN stå nå på, høyere produksjon jeg ønsker nå!