Jeg satt bakerst i salen og klarte ikke la være å gråte da Eivind Spetalen fortalte om beslutningen om å stå frem i Sandefjords Blad med sin demente kone, Åse Stray Spetalen. Han var helt ærlig om sykdomsforløpet, og han stilte gode spørsmål knyttet til ikke bare detaljer rundt flyttingen, men også om kommunens generelle pengebruk.

Det siste gjaldt spesifikt det lokalmedisinsk senteret på sykehustomta, som han mente har blitt unødig 100 millioner kroner dyrere, fordi det gamle bygget ikke ble revet.

Ordføreren er trolig sammensatt på en annen måte enn meg. I stedet for å være medfølende angrep han Spetalen voldsomt og mente det aldri hadde vært en overskridelse på bygget, for han ledet byggekomiteen!

Saken er den at bygget ble 30 millioner kroner dyrere enn opprinnelig planlagt, noe SB rapporterte 14. februar 2015. Vi snakker da om at det ble dyrere sammenlignet med opprinnelig prislapp på det byggeprosjektet som ble valgt, ikke sammenlignet med om bygget som sto der hadde blitt revet.

Jeg synes det var svært opprørende at Gleditsch valgte taktikken med å angripe Spetalen.

Ordføreren er på sitt beste når han både lytter, tar ting innover seg og holder seg til fakta. Vi ønsker oss ikke en lokal variant av Donald Trump.