Som del av det europeiske forskningsprosjektet Strength2Food har vi gjennom åpne dialogmøter, såkalte Hybridforum, fokusert på betydningen av den lokale fiske- og kystkulturen for Sandefjords befolkning. Førstkommende tirsdag arrangeres det tredje i rekken på Sandefjord Bibliotek.

Sandefjord: Verdenshavenes hovedkvarter?

Husker dere Luc Bessons filmen Det Store blå, der havet definerer hovedpersons liv og alle valg i hans eksistens? Hva er forholdet mellom filmen og «Verdenshavenes hovedkvarter», den mye omtalte og omstridte store blå skyskraperen som mange kystbyer, inkludert Sandefjord, ønsker å tiltrekke seg?

Sandefjords Blad hadde en artikkel om den 15 februar i år, der Marit Sagen Gogstad, daglig leder i Sandefjord Næringsforening uttalte «nå er oppgaven å få fiskeren fra Molde til å skjønne at Sandefjord er den beste havnen for Verdenshavenes hovedkvarter.»

Hummer og reker er noe annet enn hummer og kanari

Sandefjord har en lang tradisjon som hvalfangerby og et verdenshavenes hovedkvarter er slik sett ingen unaturlig tanke, men hvor oppmerksomme er vi egentlig på forvaltningen av de fantastiske fiske- og sjømatressursene vi har her i Sandefjord?

I dag regner Verdens Matvareorganisasjon (FAO) med at på verdensbasis er over 30 prosent av alle fiskebestander truet av overfiske, og 60 prosent av bestandene er fullt utnyttet. Som kjent er også lokale fiskebestander truet.

Hvordan kan vi forvalte de lokale fiskeressursene på best mulig måte, og hvor stort er engasjementet for den lokale sjømaten?

Prisen på fersk fisk og sjømat skaffer ofte oppslag i mediene. En kilopris på over 600 kroner er ikke uvanlig for hummer fanget langs kysten. Lokal fisk og sjømat kan derfor synes eksklusivt, men samtidig bidrar det lokale fisket til at fersk sjømat blir mer tilgjengelig for forbrukeren. Fersk fisk er noe mange forbrukere ønsker mer av, og i denne sammenhengen er utviklingen av den lokale fiske- og kystkulturen i Sandefjord av stor betydning.

Åpen dialog på Sandefjord Bibliotek

Sandefjord har en lang tradisjon ikke bare som en hvalfangerby, men også med lokalt fiske, både som yrkesvei og som fritidsaktivitet. Men hva betyr disse tradisjonene for Sandefjords befolkning? Hvordan verdsetter vi fisken og rekene som en lokal ressurs? Er vi bevisste på at fisk er del av den lokale kulturen, og hvordan bør den styrkes og utvikles videre? Dette er kun noen av temaene som vil dukke opp under et åpent dialogmøte, såkalte Hybridforum som finner sted på Sandefjord bibliotek tirsdag 26. mars.

Ordføreren kommer: Kommer du?