Gå til sidens hovedinnhold

Om etterfylling av fastleger

Sandefjords Blad skriver 5.mai om fastlegeproblematikken og «etterfylling» av fastleger.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da jeg leste det, var første tanke at dette var jaggu en lite respektfull og lite sensitiv måte å omtale ansettelse av en yrkesgruppe på. Og en yrkesgruppe som i tillegg oppleves som viktig av «kundene», pasientene, Sandefjords befolkning.

LES SAKEN HER: Folkevalgte slår tilbake: «Har sovet i timen», «dørgende stille i tre år» og «hårreisende»

Men ved nærmere ettertanke slo det meg at det kan være en treffende beskrivelse. Folk som holder seg med gamle biler vet godt at behov for etterfylling av olje er et dårlig tegn. Det tyder på slitasje, at noe er galt. -Sånn er det kanskje også med fastlege-situasjonen i Sandefjord.

Jeg har med interesse og undring fulgt debatten i Sandefjords Blad om fastlegekrisen i byen. Sandefjords Blad (30.4.21) skriver om 2000 pasienter i kø for å bytte fastlege. Og 8 ledige fastlegehjemler uten kvalifiserte søkere. Det er overbevisende rapporter fra flere av fastlegene om at arbeidssituasjonen er lite tilfredstillende og oppleves belastende.

LES SAKEN HER: Dypt uenig om hvordan fastlegekrisen bør løses: – Det vil jeg ikke være med på

En nylig publisert norsk undersøkelse fra LEFO, (Legeforskningsinstituttet), viste at fastlegenes opplevelse av høyt arbeidsstress-nivå økte fra 10,3 % i 2010, via 27,7 % i 2016 til 40,1 % i 2019 (Rosta J., Bååthe F., Aasland, O.G. og medarb. 2020). Det er godt dokumentert at utilfredse leger oftere planlegger å forlate praksis eller medisin som fag (Williams og medarb. 2010).

For befolkningen er det vel så bekymringsfullt at det kan gå ut over kvaliteten på pasientbehandlingen. Utbrenthet blant leger er dokumentert å gi økt sjanse for å gjøre behandlingsfeil (West, Tan, Haberman og medarb. 2009). Det er dokumentert at pasienttilfredsheten er høyere hos leger som er fornøyd med sin arbeidssituasjon.

Å forbedre legers arbeidssituasjon ved å redusere «innsatsfaktorene» og øke «belønningsfaktorene» kan ha positiv innflytelse både på legers egen helse og kvaliteten på pasientbehandlingen (Rosta J., Bååthe F., Aasland, O.G. og medarb. 2020). Lytt til Line. Nyutdannet og nå legevaktlege i Larvik, Line Preede, hadde 22.4. et personlig og begrunnet innlegg i Sandefjords Blad. Hun beskriver de unge legenes situasjon og ønsker. 70 - 80 % av medisinstudentene i Oslo er i dag kvinner, knapt noen ønsker 55 timers arbeidstid pr. uke. Hvis det politiske flertallet ønsker «etterfylling», er det de unge, de potensielle søkerne de bør lytte til.

Da faren min i 1960 søkte jobb som byveterinær i Sandefjord Kommune, ble vi møtt av daværende rådmann Finn Sandberg. Han inviterte vår lille familie til lunsj på nybygde Park Hotell. Sandberg spurte om «utsiktene»; hvor lenge 30-åringen hadde tenkt å bli jobben. Faren min så på Sandberg og svarte: «I hvertfall 1 år».

Han ble i jobben til han gikk av med pensjon. Jeg har alltid tenkt at det hadde noe med måten vi ble tatt imot på.

Erling Sørhaug uttaler til Sandefjords Blad (20.5.): «- Vi ønsker ikke kommunale fastlegestillinger med tre personer som innehar disse i 30 år».

LES SAKEN HER: Nå har de fjernet tre ord i fall de var «en rød klut»: – Vi tar saken på høyeste alvor

Men ut fra innleggene i Sandefjords Blads leserspalter er det nettopp langsiktighet folk ønsker seg. Ikke stadig «etterfylling» og vikarer. Langsiktighet gir forutsigbarhet. Forutsigbarhet gir trygghet.

Særlig for alle med sammensatte og kompliserte tilstander.

Det ligger på en måte i navnet, «fast» lege.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.