Ønsker å sanere 600 biler i året – Fylkesmannen ser bort fra naboklager og sier ja

Naboene har en lang liste med innvendinger, men fylkesmannen sier ja til sanering av 600 biler i året. Kommunen vil trolig også si ja.