Gratis kollektivtransport for elever er essensielt for en velfungerende og mer miljøvennlig trafikk. Hovedsakelig vil vi at det skal være gratis kollektivtransport for alle som går på skole.

Fra 1. klasse helt til du er ferdig studert på universitet, og det er også viktig at man får et bedre tilbud for alle. Samt at alle burde ha samme tilbud for transport sånn at de slipper å være avhengige av foresatte eller andre familiemedlemmer til å kjøre dem hver dag.

For noen familier kan det også bli veldig dyrt å betale for barnas kollektivtransport dersom de ikke får tilbud eller har lav inntekt.

Et parti som støtter gratis og billigere kollektivtransport er Rødt, de mener at gratis kollektivtransport må til for å få et bedre miljø. Ved større benyttelse av kollektivtransport blir køene mindre, bussrutene mer presise og en grønnere trafikk. Derfor håper vi at dere vil stemme rødt eller hvis dere har noen politisk innflytelse prøver å fremme denne saken.

Det som skal til for at dette kan bli tatt opp med styret i din kommune er at vi finner nok mennesker som mener det samme og vil ha en grønnere hverdag. Vi må ha media på vår side for å vekke oppsikt og oppmerksomheten til politikerne. Også viktig å ta til orde hvis du er medlem i noen politiske partier og fremme viktigheten av dette!