Ønsker flere inn i lokalet: – Et sted hvor generasjoner kan møtes

Frivilligsentralen ønsker å etablere et nærmiljøsenter, som skal skape mer liv i Stokke sentrum.