Under valgkampen i 2019 satt jeg igjen med et inntrykk av at Vedum argumenterte på samme måte som i USA under Trump. Hans politiske motstandere ble utsatt for ufine argumenter og beskyldninger. Det er veldig enkelt å legge skyld på andre. Kanskje Vedum kunne forsøke å forklare hvorfor ting blir som de blir, og noen ganger komme med fornuftige løsninger. Samfunnet er i stor endring på alle områder. Det er dette vi må sette søkelys på uten at vi bryter ned demokratiet med billige argumenter. Husk at det er mennesker som lar seg forlede av andres utsagn, og kan utvikle radikale holdninger.

Distriktene har store problemer med fraflytting. Dette har vært en langvarig prosess, og det begynte i landbruket. For 150 år siden hadde hver gård flere ansatte. I tillegg var det meieri og slakteri på nesten alle tettsteder i landet. I dag har vi knapt noen meierier og slakterier igjen. Det siste er at 2 meierier i Finnmark er foreslått nedlagt. På Otta ble slakteriet med 160 arbeidsplasser lagt ned selv om de drev med stort overskudd. Jeg så ikke Vedum i fakkeltoget. Er det et stykke mellom liv og lære? Er ikke Otta og Finnmark distrikt nok for Vedum?

Utviklingen i landbrukssektoren kommer som en direkte følge av ny teknologi og økonomisk tenking som samfunnet har utviklet, særlig etter andre verdenskrig. Men vi må kunne spørre oss om dette nye kun skal gjelde for landbruket. Hele samfunnet er endret siden krigen, og det er ikke urimelig at skattebetalerne får nyte godt av de muligheter ny teknologi gir oss. Derfor synes jeg Vedum overfor velgerne kan gjenta det han sa på Dagsnytt 18 den 13.11.2019: «Vi må omstille Norge». Da er det veldig rart at Vedum er imot alle nye reformer som på sikt kan gjøre driften av samfunnet med ny teknologi, og billigere for skattebetalerne. Nå vil han også reversere regionreformen. Han kunne kanskje fortelle at det vil koste flere milliarder bortkastede skattekroner, og skape en usikker situasjon for alle ansatte som nok en gang måtte endre arbeidsforhold. Jeg bor selv i en kommune som er slått sammen, og jeg kan ikke se at noen av skremslene Vedum kom med har slått til. Det gjelder å gå positivt inn for demokratiske vedtak uten å motarbeide saken. Da vil slike vedtak bli til det beste for oss alle. Dersom det avdekkes problemer, må dette rettes opp til det beste for intensjonen i vedtaket. Vi kan ikke jobbe oss bakover til 1950-tallet.

Et annet eksempel på uttalelser er da strømprisen steg med 70 prosent den 6.11.2019. Dette var regjeringens skyld. Han glemte å si at prisøkningen bare varte i én time før den var tilbake på normal pris. Han kunne også nevnt at slike utslag er et resultat av Energiloven som ble vedtatt i 1990. SP var med i den regjeringen som la fram loven og fikk den vedtatt. Det er litt sent å gi dagens regjering skyld for dette.

Ett av de store problemer for våre distrikter kan være at vi har et høyt kostnadsnivå. Vi kan kjøpe billigere på nettet, eller i Sverige. Vi kjører heller til nabobygda for der er det kjøpesenter med prangende plakater. SALE, (eller SALG som det heter på norsk). Dersom vi velger å legge igjen pengene våre hos Amazon eller andre steder utenfor vårt eget tettsted, kan vi ikke forvente at distriktene skal fungere som før. Ingen kan drive butikk uten kunder. Da har vi ikke lenger levende bygder. Når skobutikken er lagt ned, kan det by på problemer når du står med et skopar som hunden har gnagd i stykker, og det kun er få timer til du skal være i et selskap. Da er det ikke så enkelt å få hjelp fra Amazon. En lokal forretning kan ikke leve av å selge knapper og glansbilder, og de store varene blir kjøpt andre steder.

Demokratiet er under stort press fra Internett og sosiale medier. Noen tjener store penger på å holde liv i konspirasjonsteorier. Er det ytringsfrihet å hevde at disse teoriene er sannhet? I USA har slike teorier flere ganger ført til drap. Algoritmer som kartlegger våre vaner, velger ut hva vi skal få vite, slik at vi etter en tid kun får se én side av nyhetsbildet. I USA har dette dannet grunnlaget for den dype splittelsen vi ser tvers igjennom hele samfunnet. Vi ser det også på annonsene som dukker opp når vi er på internett. Vi blir eksponert for annonser for varer som vi har søkt opp på nettet. E-post er ikke lenger egnet til markedsføring, da det stort sett er noen som bruker dette for å lure folk. Ukjente telefonnummer blir ikke besvart i redsel for å bli lurt, noe som kan skape problemer for begge parter.

Vi har sett hvor stor påvirkning politikere har. Trump sa vi kunne drikke desinfeksjonsvæske for å bli kvitt Corona, og det var faktisk noen som gjorde det. Derfor er det særdeles viktig at politikere opptrer etterrettelig og ærlig slik at politiske motstandere ikke oppfattes som hatobjekt. Skal vi kalle oss et demokrati må vi oppføre oss på en måte som ikke svekker troen på politikere. Alternativet kan da bli anarki eller diktatur.