Vi gir dispensasjon i perioden fra kl. 18.00-24.00 for brenning av sankthansbål, men ansvaret ligger fortsatt hos den som er ansvarlig for bålbrenningen, sier brannsjef Anne-Sofie Heum.

Kommunen gjør oppmerksom på at det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september i og i nærheten av skog og utmark fremdeles gjelder. Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet.

– Ha vann eller alternativt slukkemiddel i nærheten, og slukk bålet skikkelig før det forlates. Husk å ta hensyn til miljøet, slik at vi benytter rent trevirke i de eventuelle sankthansbål som blir tent, sier Heum.