Foresatte med barnevogner kommer tuslende og henter storesøsken. Triller videre for å hente på skolen. Det sykles, av barn og ansatte.

Men miljøaspektet er vel ikke så viktig i 2022?

Handlerunde

«Det øsregner ute, og på storbarnsavdelingen har de planlagt noe ekstra til lunsj i dag. Men, det mangler ingredienser.

En gutt går i gangen og henter støvlene sine. Ei står klar, fult påkledd, og den voksne har satt frem handletrilla. En sånn god gammeldags handletrille.

«Husk druer!»

Det skrives handlelapp. Ut i regnet, ut av porten, og klar for å krysse veien over til butikken.

Vi ser butikken fra barnehagen. Se til høyre, se til venstre, ingen bil – gå!

På butikken går vi rolig, finner ut hvor de ulike varene står, og legger dem på rullebåndet. Det pakkes i poser, og vi takker for hjelpen.

Vi går «hjem» igjen, hånd i hånd med venn og voksen.»

Læringsaktivitet

En handletur er ikke bare en nødvendighet, men en fantastisk læringsaktivitet. En det har vært mulig å drive med på Vesteråt, nettopp fordi barnehagen ligger plassert der den gjør.

Vesteråt er en mindre barnehage. Og en særdeles viktig en!

Store forhold er ikke for alle.

Trygt og kjent

I forskernes materiale i et studie gjennomført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, fant de følgende;

Det var de små avdelingsbarnehagene som holdt omsorgsaspektene ved den nordiske barnehagetradisjonen tydeligst i hevd. Her var barns hverdag preget av trygge rammer, kjente omgivelser, forutsigbarhet og høy stabilitet.

Man så gjennomgående mindre barnegrupper, noen færre barn per voksne og at pedagogiske ledere var mer sammen med barna enn tilfellet var for pedagogiske ledere i større barnehager.

Dette er helsefremmende.

Men god psykisk helse ser vi ikke viktigheten av i 2022?

Vil jevne seg ut

Det står så fint i avisen at «Vesteråt barnehage hadde ved hovedopptaket 2022 et overskudd av plasser som medførte at det ble tatt inn flere barn uten rett til plass for å få til tilstrekkelige barnegrupper til å kunne drive forsvarlig.»

Høyjord har hatt for liten plass til sine «egne» barn, som har måttet forflytte seg til Gravdal barnehage. Barn som det ville vært naturlig at gikk i Gravdal Barnehage har gått i Elverhøy barnehage. Den er utenfor «Andebu krets». Hadde ikke disse hatt mulighet til det, ville barn fra Høyjord og Gravdal heller gått i Vesteråt og Møyland barnehager.

Når Høyjord får ny avdeling, vil denne forflytningen forsvinne, og «Andebu krets» stabilisere seg.

Generasjonsskifte i sentrum

Boligfeltet bak Vesteråt er i utskiftning. Det skjer et generasjonsskifte, og det er tilflyttere med små barn. Mange unge voksne flytter hjem og etablerer seg nær familien sin. Det bygges store nye felt. Hvor skal barna deres gå i barnehage?

Ved å fjerne Vesteråt setter dere Andebu i knipe i veldig nær framtid. Utbyggingen av Høyjord vil være en kortvarig glede om man ikke beholder Vesteråt.

Levende Andebu!

Sandefjord kommune. Alt skal lønne seg. Det handler i det store og hele om en økonomisk gevinst.

Det jeg håper dere kan ta med i utregningen deres, er hva et stabilt og sentralt barnehagetilbud gjør for å bevare et levende Andebu. Hvor inderlig viktig en liten nærliggende barnehage er for en trygg oppvekst.

Og værsåsnill. Ofre en liten tanke til framtida. Det er tross alt de som går der.