Ordfører til ekstramøte i formannskapet: Rådmannen er ikke inhabil. «Varselet» fra Schei er ikke et varsel etter loven.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) har innkalt formannskapets 13 medlemmer til ekstraordinært møte i kommunestyresalen tirsdag ettermiddag. Der ber han om politikerkollegenes tilslutning til konklusjonen: Bjørn Gudbjørgsrud er habil til å håndtere oppsigelsen av kommuneadvokat Miriam Schei.