Ordfører og posisjon, gjennom sin detaljstyring og kontroll, er en propp i utviklingen av kommunen. Man ønsker å gjøre ting på «gamlemåten», og forslag om endringer skal helst komme fra dem selv.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch forklarer i Sandefjords Blad den 2. november avisens lesere hvordan Sandefjord kommune i større grad enn andre kommuner detaljstyres av politikerne. Han forteller at denne styringsformen er unik for Sandefjord, og etter hans mening er denne styringsmodellen en suksess.

DEL

MeningerJeg vil gi ordføreren rett i at Sandefjord er unik. Men detaljstyring er en gammeldags styringsform, som de aller fleste forlot for flere tiår siden. Den politiske detaljstyringen som preger Sandefjord kommune, er etter min mening en indirekte årsak til at den nye kommunen har endt opp med «Varslersak» og kaos i ledelse.

Det oppsiktsvekkende ved denne saken er at når den detaljstyringen ordføreren selv bedriver, ikke virker, så sparker ordfører Gleditsch nedover.

Man må jo spørre seg hvorfor en meget anerkjent rådmann ikke lykkes i Sandefjord kommune? Er rådmannen ikke dyktig nok, eller er det systemet rundt som er problemet? Jeg setter en knapp på det siste. Man kan tidvis få følelsen av at makten i Sandefjord er konsentrert hos noen få personer. Kan det være slik at en liten gruppe politikere i posisjon, gjennom detaljstyring, sikrer seg denne makten? Jeg spør meg videre om denne makten er så dypt forankret i kommunen at enten så er du med og innenfor, eller så er du ute?

Bjørn Orerød (Arbeiderpartiet).

Bjørn Orerød (Arbeiderpartiet).

Utfallet av denne saken gjør meg ikke mindre undrende. Når rådmannen forsøkte seg på nytenkning i forhold til organisering av egen ledergruppe, var ikke veien lang til mistillit.

Vi har mange gode ambisjoner for den nye kommunen. Den skal blant annet bli den beste kommunen å drive næring i og bo i. Jeg mener at dersom vi skal realisere de ambisjonene vi har, så må vi gjøre ting annerledes og bedre enn i dag. Det betyr at vi må ansette de rette menneskene som kan bidra med nye tanker og gjennomføringskraft. Vi må også gi kommunens mer enn fem tusen ansatte trygghet og ansvar for å optimalisere og drifte. Tryggheten ved å foreslå og gjennomføre tiltak må være sterkere enn redselen for å gjøre feil.

Jeg mener at ordfører og posisjon, gjennom sin detaljstyring og kontroll, er en propp i utviklingen av kommunen. Man ønsker å gjøre ting på «gamlemåten», og forslag om endringer skal helst komme fra dem selv. Dette er årsaken til at de fleste organisasjoner har forlatt detaljstyring som lederstruktur. Denne form for ledelse er ineffektiv, begrensende og bidrar til at organisasjonen mister fart i sin utvikling.

Det er politikerne som skal styre kommunen – mens det er administrasjonens oppgave å utrede og gjennomføre. Når grensene blir utydelige, og politikerne blander seg inn i administrasjonens oppgaver og ansvar, så oppstår situasjoner som «Rådmanns»- og «Varslersaken».

Vi bør snarest mulig innføre en mer moderne og inkluderende ledelse av Sandefjord kommune. Til grunn for denne ledelsen bør det ligge verdier som tydelig viser hvem vi er, hva vi står for og hva vi vil ha utrettet. Det skal være attraktivt å jobbe i Sandefjord kommune, og innbyggerne skal aldri være i tvil om at all innsats skal være til innbyggernes beste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags