Ordføreren til folkevalgte: – Ta vare på hverandre

Rådhuset er stengt og møter er avlyst. I et brev til de folkevalgte ber ordføreren om å ta vare på hverandre.