Oslofjord er fortsatt fri for diskriminering

Av

For en forretningsvirksomhet kan det være krevende å debattere med potensielle kunder i media. Men i Sandefjords Blad lørdag gir håndballpresident Kåre Geir Lio en fremstilling av kontakten som har vært mellom Norges Håndballforbund og Oslofjord Convention Center som vi ikke kjenner oss igjen i.

DEL

Vi har derfor behov for å formidle noe om kontakten som har vært mellom oss den siste tiden.

Det ene er at det skal ha vært forbindelseslinjene mellom Oslofjord og Brunstad Christian Church som skapte et akutt problem for håndballforbundet. Disse forbindelseslinjene var kjent for forbundet da de bestilte to større arrangementer hos oss. Det som skjedde etterpå, var at håndballforbundet valgte å sette boikottkrav fra egne rekker foran det å overholde inngåtte avtaler.

Vi er skuffet

Vi skulle selvsagt ønsket at de ikke hadde gjort det, og er skuffet over avgjørelsen. Vi er også skuffet over at forbundet ikke la vekt på Oslofjords verdigrunnlag og hvordan det blir praktisert. Norges Idrettsforbund, som er paraplyen for all organisert idrett i Norge, har i etterkant uttalt at «OCC har etter det vi ser høy bevissthet rundt diskriminering og trakassering. Dermed er de bedre på dette området enn en gjennomsnittlig idrettsarena».

I et møte med styret i håndballforbundet før de fattet sitt vedtak, understreket vi også Oslofjords nulltoleranse mot all diskriminering, også på grunnlag av seksuell orientering.

Ikke riktig

Lio hevder i SB at Oslofjord eies 100 prosent av et trossamfunn. Det burde Lio vite ikke er tilfellet, siden dette ble grundig forklart og dokumentert på møtet mellom Oslofjord og håndballstyret. Oslofjord eies av en stiftelse, og etter loven kan ingen eie en stiftelse. Alle stiftelser «eier seg selv». Dette var en viktig hensikt da Brunstadstiftelsen ble opprettet; at BCC verken skulle kunne eie eller styre Oslofjord.

Når Lio hevder noe annet, er det mot bedre vitende og i strid med det han selv har blitt informert om og har sett dokumentasjon på. Han vet også at det ikke går penger fra Oslofjord til BCC.

Endringer på gang

I møtet Lio viser til, sa vi at vi måtte ta inn over oss at Oslofjord, som en kommersiell virksomhet, ikke kan forvente at alle kunder alltid skal oppfatte ting på samme måte som vi gjør. Vi fortalte om arbeidet vår eier (Brunstadstiftelsen) har igangsatt for å endre eierskapet, slik at kunder i fremtiden ikke skal kunne misforstå sammenhengene på den måten vi mener håndballforbundet har gjort.

Vi opplyste i møtet med forbundet også om hvorfor vi ønsker endringer i Oslofjords eierskap velkommen; Det vil styrke vårt produkt og det gjør at også håndballforbundets innvendinger mot å inngå og holde avtaler med oss i fremtiden, vil forsvinne.

Norsk idrett sier at de generelt ønsker å bidra til endring av uønskede holdninger og adferd gjennom dialog. Dette er blant annet en av grunnene til at norsk håndball og annen idrett velger å delta i mesterskap i land der homofile fengsles, der kvinner undertrykkes og der mennesker forfølges for sin tro.

Vi håpet på dialog

Vi hadde ønsket slik dialog velkommen også med oss. Da forbundet inviterte oss til møte var det også dialog vi hadde forventet. Vi hadde ikke regnet med at vertskapet i ettertid skulle gå ut med uriktig innhold fra møtet. Selv om vi kvier oss for å ta uenigheten ut i det offentlige rom, føler vi at vi har lite valg når håndballpresidenten sier uriktige ting.

Oslofjord har ingenting å skamme seg over når det gjelder verdier og holdninger og hvordan disse praktiseres. Derfor håper vi å få norsk håndball tilbake på Oslofjord. Vi ser frem til varslede endringer i eierskapet som kan bidra til dette. I mellomtiden er jeg stolt over å være leder for et sted der ingen diskrimineres for sin tro, sin legning, sin hudfarge eller sine meninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken