Over 100 boliger her blir fint, synes rådmannen. Nå ber han politikerne være enige.

Nedbygging av dyrka mark har stått i veien for rask progresjon i reguleringsarbeidet for Dverdalsåsen og småhusbebyggelse med 112 enheter i en skogkledt ås på Unneberg.