I sammenheng med debatten om ny rusreform, er overdosedødsfall brukt som argument for endringer av lovverket om rus og straff. I debatten brukes overdosedødsfall som et vesentlig argument for en endring. Det virker som om at det er et strengt lovverk er en medvirkende årsak til disse dødsfallene. Altså at en avkriminalisering vil gjøre at overdosedødsfall vil reduseres. Samtidig så virker debatten slik at de fleste forbinder det med narkotika/heroin bruken som er årsaken til dødsfallene. Og at det er relativt yngre rusmisbrukere som utgjøre de fleste av dødsfallene?

Hva er så virkeligheten? Vi bør lese en artikkel skrevet av senterlederen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, Thomas Clausen, med overskriften «Kvinner dør oftere av medikamenter».

Her går det fram at 8 av 10 dødsfall er opioider som er årsaken til dødsfall. Og de dominerende opioidene er smertestillende medikamenter. Av alle dødsfall er «bare» 75 dødsfall, av totalt 324 dødsfall, som er heroindødsfall. (For ca. 20 år siden var det ca. 80 % som hadde heroin som årsaken til overdosedødsfall) I dag er gjennomsnitt alder for dødsfall ca. 45 år. De fleste dør pga. smertestillende medikamenter. Ca. 100 av dødsfallene er kvinner. Mange er over 50 år, mottar uføretrygd, har formue og bor utafor de største byene. De er i liten grad behandlet for rusdiagnoser. De er sjelden i befatning med rettsvesenet.

De som dør av heroin er derimot, fortsatt i stor grad menn, de er yngre enn 50 år, og bor i større byer, mottar sosialhjelp, har en narkotikadiagnose og blitt behandlet i tverrfaglig rusbehandling. De fleste har vært i befatning med rettsvesenet i løpet av de siste fem åra for overdosedødsfallet.

Det virker som om debatten i stor grad handler om den delen som er heroindødsfall. Hvor er debatten om dødsfall som har med medikamenter å gjøre? Jeg anbefaler alle å lese artikkelen til senterlederen ved Seraf. Han avslutter sin artikkel på følgende måte: «Nasjonal overdosestrategi bør derfor framover inkludere nye målgrupper for forebygging enn kun dem med illegalt rusmiddelbruk, som er den gruppen det i hovedsak har vært satsa på til nå».