Overnatting og servering i reiselivet - på vei mot null utslipp

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.CO₂-utslipp fra overnatting og servering utgjør kun tre prosent av det samlede utslippet fra reiselivsnæringen, viser ny rapport utarbeidet for NHO Reiseliv. Med bedrifter som Hotel Clarion Collection Hotel Atlantic i Sandefjord på laget, satser næringen på null utslipp allerede neste år!

Det er en rekke påstander om hvor mye reiseliv forurenser. Skal vi få til en god, faglig diskusjon må vi få fakta på plass over hvor mye utslipp som faktisk kan tilskrives næringen. Derfor har NHO Reiseliv fått utarbeidet en rapport over klimagassutslipp fra norsk reiseliv. Rapporten er utarbeidet av byrået Stakeholder og baserer seg på offentlige statistikk, i kombinasjon med et sett av nødvendige forutsetninger for å komme fram til et rimelig anslag for utslipp knyttet til ferie og fritidsreiser.

Mindre utslipp enn jordbruk, industri og olje og gass

Rapporten konkluderer med at samlede CO₂-utslipp fra norsk reiseliv er 3,6 millioner tonn CO₂ i 2018. Det er mer enn fire ganger mindre en norsk olje- og gassutvinning (14,6), over tre ganger mindre enn industri og bergverk (12,1), og også betydelig mindre enn privatbiler (4,7) og norsk jordbruk (4,4). Det er transportleddet i reiselivet som i all hovedsak står for utslippene når man ser på reiselivet:

•Flyreiser står for 53 prosent
•Cruise står for 16 prosent
•Passasjerskip for 13 prosent
•Bil/camping for 12 prosent
•Overnatting og servering for 3 prosent

CO₂-utslipp fra overnatting og servering utgjør kun 3 % av samlet utslipp fra reiseliv. Utslippene forventes å falle betydelig etter hvert om alle bytter ut oljefyrene med utslippsfrie oppvarmingsløsninger, og bør gå mot null allerede neste år. Rapporten finner at sysselsettingen innenfor overnatting- og servering har økt med 33 prosent siden 2012, mens utslipp av CO₂ har falt med 13 prosent. Næringen har med andre ord klart å øke sysselsettingen, samtidig som utslippene er redusert til nær null.

Clarion Collection Hotel Atlantic i Sandefjord

Avfall, energi og vann er blant de viktigste fokusområdene innen miljøarbeidet for et hotell. CCHA måler forbruk månedlig, og Atlantic har første halvår 2019 redusert vannforbruket med 2,2 %, energiforbruket er redusert med 4,9 %, restavfallet er redusert med 38,8 % og matavfallet er redusert med 36,5 %. Alle tall er per gjest.

En av våre viktigste samarbeidspartnere er Too good to go, som tilbyr en tjeneste der leverandører kan selge overskuddsmat via en app. Siden februar 2018 har dette tilbudet blitt svært populært i Sandefjord, og det har bidratt sterkt til å redusere matavfallet. Nordic Chocie Hotels har i år startet arbeidet med å fjerne all unødvendig plast fra sine hoteller. På CCHA er bl.a. sugerør, lokk til kaffekopper, porsjonspakninger og engangsemballasje i plast erstattet med miljøvennlige alternativer. Hotellet måles på People, Profit, Planet, og resultatene viser at det er en tydelig sammenheng mellom disse tre resultatlinjene.


Basert på offisiell statistikk ser vi altså at reiseliv slipper ut mindre enn norsk jordbruk, langt, langt mindre enn industri og olje- og gassutvinning, og at reiseliv i seg selv ikke er knyttet til store utslipp. Det som gir utslipp er transport. Elektrifisering av fly vil komme, men det vil ta tid. Utslippene fra fly er i tillegg en del av EUs kvotehandelssystem, og hele 77 % av passasjertrafikken med fly er en del av EUs kvotehandel. Utslipp til sjøs er derimot ikke regulert av EUs kvotehandel. CO₂-utslipp fra cruiseskip har vokst med 46 prosent fra 2012 til 2018, og er vesentlig større enn utslipp fra utlendingers fritidsreiser med fly til og i Norge. Det stiller store krav til den norske regjeringen som må sette strenge nasjonale utslippskrav til cruise.

I debatten om «flyskam» er det viktig å minne om at privatbiler slipper ut 4,7 millioner tonn CO₂, som er nær fire ganger så mye som innenriks luftfart. Skal vi få til en konstruktiv debatt og vite hva som faktisk hjelper må debatten baseres på god, faglig dokumentasjon. La oss starte der det faktisk er mulig å gjøre en forskjell, og med de tiltakene som har størst effekt på klimautslipp. Så vil fly kommeetter når teknologien er tilgjengelig.

Det skjer en positiv utvikling i norsk reiseliv, men vi er ikke i mål. Det må settes inn tiltak der det er teknologisk mulig, slik at vi kan reise grønnere. Og vårt skatte- og avgiftssystem må for all del ikke endres slik at det blir billigere å dra ut av landet enn å ta ferien i Norge. Bor du på et norsk hotell eller spiser på en norsk restaurant, er opplevelsen snart utslippsfritt.

Pressemelding: https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/barekraftig-reiseliv/nyhet2/2019/utslipp-fra-overnatting-mot-null/

Landingsside med rapporten: https://www.nhoreiseliv.no/tall-og-fakta/klimaregnskap/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.