Hennes påfølgende argumentasjon finner jeg særdeles oppsiktsvekkende og interessant. I innlegget finner vi begreper selv høyresiden vegrer seg for å bruke i sin argumentasjon for friskoler. Vi får introdusert begreper som "sosiale elitelag", "morgendagens ledere", "kloke realfagshoder" og "elever med ambisjoner om en karriere innen forskning".

La meg aller først forsikre Lise-Marie Sommerstad at det finnes utallige kloke realfagshoder og elever med ambisjoner i den fellesskolen de fleste av oss hegner om. De aller fleste av «morgendagens ledere» er elever i den offentlige skolen og kommers således derfra. Tall hentet fra ssb.no viser at 609 223 er elever i den offentlige skolen. Tilsvarende tall for de private skoler er 27 027. (https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utgrs) Dette er tall som fungerer som ett av mange gode argumenter for hvorfor Sandefjord AP ønsker å styrke og forbedre forholdene til dagens elever i sandefjordskolen. Vi ønsker å kraftig reversere den økonomiske utarmingen av fellesskolen. Faktum er at uansett hvordan Senterpartiet sammen med høyresiden spinner denne saken, uansett hvordan de språklig parfymerer sin argumentasjon og retorisk pakker dette inn så er den nylige vedtatte «ekstra bevilgningen» nok en overføring fra det offentlige budsjettet og over til det private. Slik vi ser det så er det ikke å «investere i framtidens ledere» ved å fortsette å kutte i budsjettet for de fleste av «morgendagens ledere» som går i den offentlige skole. Det er særdeles «dårlig butikk».

Leser man flertallspartiene (SP, H og Frp) sitt vedtatte budsjett så ser man raskt at det legges opp til at i sandefjordskolen skal det ytterligere strammes inn i den offentlige skole over mange år. I tillegg kommer såkalte «ostehøvelkutt» (uspesifiserte kutt).

Lise-Marie Sommerstad påpeker viktigheten av å tildele offentlige midler til det private fordi der klekkes det altså ut «morgendagens ledere». Der tilhører «den sosiale eliten». Jeg er stolt av å bo i land bygget på sosialdemokratiske verdier hvor begreper som «sosial elite» framkaller en spontan ryggmargsreaksjon hos folk flest. Et land hvor alle får den samme mulighet til god utdanning uavhengig av «hvor man kommer fra». Dette ønsker vi å videreutvikle, ikke rive ned. For øvrig kan jeg opplyse om at undertegnede kjenner mange med fartstid fra friskoler og det siste begrepet jeg ville brukt om de er «sosial elite».

For undertegnede framstår det særdeles underlig at Senterpartiet tar i bruk slike begreper og faktisk «heier de fram». Er det mulig å bli mer katolsk enn paven? Det kan virke slik all den tid hun argumenterer på en måte som må gi selv høyresidens politikere stjerner i øynene. Er Senterpartiet et parti på høyresiden i Norsk politikk? Var det dette Senterpartiets velgere så for seg da de ga sin stemme til partiet ved siste lokalvalg? Avslutningsvis vil jeg sitere Kim Larsen som et svar til Lise-Marie Sommerstad sitt innledende spørsmål: «Jeg kan ikke forstå, hvad en regjering, skal gjøre godt for, hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De stærke skal sgu nok klare sig ...".