Nettverket som ble etablert i fjor, var et stort gjennombrudd for palestinsk solidaritetsarbeid i den europeiske fagbevegelsen, som har vært konsekvent i sin oppfordring til en rettferdig løsning for det palestinske folket.

Det sitter for tiden 6.500 palestinere i israelsk fangenskap, inkludert barn og valgte representanter fra palestinernes lovgivende forsamling (PLC). Rundt 500 av disse er internert uten dom – de holdes i såkalt administrativ forvaring og har aldri fått sine saker prøvd for en domstol.

I 2013 publiserte UNICEF rapporten «Children in Israeli Military Detention – Observation and Recommendations» – som omhandler israelske myndigheters arrestasjoner og fengsling av palestinske barn.

Ifølge rapporten sitter det hvert år 700 palestinske barn i israelske fengsler. Rapporten konkluderer med at den israelske staten til stadighet bryter med FNs Barnekonvensjon, som skal beskytte barn mot mishandling.

De 1.500 fangene som har sultestreiket i snart 30 dager, gjør det i protest mot Israels brudd på menneskerettigheter.

De krever å få oppfylt grunnleggende rettigheter, som å få prøvd saken sin for en domstol, få en rettferdig rettssak, motta besøk fra familien og få nødvendig medisinsk behandling.

LO Sandefjord er skuffet over vår egen regjering som ikke holder Israel ansvarlig for den 50 år lange ulovlig okkupasjon av Palestina.

Vi mener Israel må stilles til ansvar for sine alvorlige brudd på internasjonal lov, diskriminering av palestinske borgere av Israel og en rekke menneskerettighetsovergrep – inkludert fornektelse av retten til palestinske flyktninger til å vende tilbake til sine hjemland, som ble vedtatt av FN i resolusjon 194 for snart sytti år siden. Sammen med den europeiske fagbevegelsen mener vi at den systematiske undertrykkingen av palestinerne må opphøre. Fagorganiserte rundt om i verden støtter kampanjen for å innføre økonomiske sanksjoner som skal presse staten Israel til å respektere palestinske rettigheter og internasjonal lov. Det er et ikkevoldelig verktøy, som bidro til å avskaffe apartheid i Sør-Afrika og som kan gjøre det samme i Israel. Vi mener at israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Og akkurat derfor satser fagbevegelsen enda mer på å videreutvikle samarbeidet med den internasjonale bevegelsen Boycott Divest Sanctions (BDS) og støtte kampanjen for en internasjonal boikott av en regjering som ikke respekterer palestinernes rettigheter og som ikke lytter til verdensopinionen.

50 år med okkupasjon er nok! Vi krever en slutt på den ulovlige okkupasjonen av Palestina.