Disse barna benyttes i en utspekulert og kynisk PR-krig mot Israel. En viktig oppgave for disse er å kaste stein og brannbomber i demonstrasjoner (knivangrep er også blitt stadig vanligere de senere år). Under den andre intifadaen, men også senere, har vi sett at midt mellom disse barna springer det så voksne ofte med ennå farligere våpen som automatgeværer eller maskinpistoler de retter mot israelere.

Når så israelske soldater svarer på disse angrepene, er det ikke til å unngå at noen av barnesoldatene også blir truffet. På denne måten fungerer disse barna som levende skjold og blir et usmakelig PR-triks for å stille Israel i et svært dårlig lys. Barnesoldatene får sin «utdannelse» fra flere hold. Hvert år arrangerer palestinske terrorgrupper sommerleirer med et klart militant opplegg. Rundt 10 000 barn og ungdom deltar hvert år på slike leire. Her får de blant annet militær opplæring, lærer seg å skyte med skarpe skudd og blir opplært i speiding. På skolen blir de indoktrinert til jihad og kamp mot Israel.

Noen eksempler fra palestinske skolebøker: I tredjeklasse blir niåringer oppfordret til å ofre sitt blod for å fjerne fienden og «utrydde restene av utlendingene». I femte klasse blir palestinske martyrer og terrorister herliggjort, og jihad for «frigjøringen av Palestina» blir presentert som «en personlig plikt for enhver muslim». De som dør som martyrer mens de dreper vantro (kristne, jøder, polyteister), kommer til Paradis. Israels eksistens er fullstendig sensurert bort på regionale kart, og av mer enn 200 kart i skolebøkene, er det ikke et eneste som nevner navnet «Israel».

Det er ikke noe hint om muligheten til at konflikten med Israel kan løses fredelig, og tostatsløsningen er et ikke-tema. Media er også en «opplæringsanstalt», hvor bruk av barnesoldater hylles. På facebooksiden til den palestinske selvstyremyndigheten Fatah er videoer av små barnesoldater lagt ut. F.eks. ble det lagt ut en video av barnesoldaten Amir. Han var ikledd militæruniform, med sprettert i den ene hånden og et lekevåpen i den andre. I videoen forklarer han til sin mor hvorfor han ønsker å «skyte jødene som skjøt Omar "(en palestinsk terrorist som drepte to israelere og siden ble drept i en skuddveksling) – og hvis nødvendig «dø for Jerusalem og al – Aqsa-moskeen».

I et annet radioinnslag som ble delt med dets 250 000 følgerne på den samme Facebooksiden, leste ei ung palestinsk jente opp et dikt som ikke er noe annet enn ekstrem palestinsk barnemishandling: «Min sønn, vi er ikke skapt til lykke. I mine øyner er du ment til martyrdød … Jerusalem er vårt, vårt våpen er islam, og vår ammunisjon er våre barn. Og du, min sønn, er ment til martyrdød …".

Under terrorbølgen som fant sted i Israel mellom 2015–2016 kunne vi lese i Fatahs magasin (barna var her 6–15 år): «Det er viktig å merke seg barnas rolle i den palestinske aktiviteten i perioden med væpnet kamp … RPG (rakettdrevet granat) barna … Steinkasterbarna …

Og til denne dag utgjør barna en fortropp i kampen …"(Waed, nr. 27). Det er på høy tid at det rettes et økt fokus mot den moralsk forkastelige «barnemishandlingen» som foregår på palestinsk side. Denne er et åpenbart brudd på FNs barnekonvensjon hvor det heter: «Barn har rett til å bli beskyttet fra å bli skadet og mishandlet, fysisk og mentalt». Internasjonal lov forbyr også ikke statlige væpnede grupper å rekruttere eller bruke barn under 18 år, noe de militante palestinske gruppene daglig bryter.

På dette området har norsk bistandspolitikk vært under enhver kritikk, hvor man har pøst inn store summer til et regime som oppmuntrer og lærer små barn opp til jihad, vold og drap!