Det er vel ikke mye som irriterer mer enn folk som «tar seg til rette». Folk som «som den enkleste ting i verden» vrir om på regler og tolker de i egen favør. Alt er greit så lenge det tjener ens eget ego til beste.

Parkeringssyndere kan være to ting. Man kan parkere i strid med regelverket og høster straff som bot og borttauing. En annen parkeringssynd er å parkere i et boligområde hvor veien / gaten normalt tjener som parkeringsområde for dem som bor der. Der kan man tydeligvis stå parkert så lenge man vil.

Dette til både sjenanse og irritasjon for dem som bor der. Samtidig virker det som om ingen har noen rett til å be vedkommende flytte bilen.

I Grønnligata har det stått en bil parkert i over ett år. Halve året med skilter, det siste halve året avskiltet. Dette er ødeleggende for alle som bor i gaten. Ingen som er stolt av både hjem og det området som hjemmet sokner til, får noen velfølelse av at en gammel avskiltet bil med flate hjul framstår som områdets gallionsfigur.

Om ikke lenge så kommer vinteren, og biler som ikke lar seg flytte sørger lett for farlige trafikkforhold gjennom snørike vintre.

Bilvrak hører vel hjemme hos bilopphuggeren? Kanskje på tide å få flyttet den.

Båtsesongen er over, og også denne sommeren har mange båtførere tatt seg den «umake» å benytte andres båtplasser til eget bruk. Noen av båtene har man hatt så liten eierinteresse i at de har blitt liggende.

Hva gjør så båtplasseieren? Jo, søker om hjelp til å få båten flyttet. Det lar seg nok gjøre, men prisen er høy. Det seg være enten man søker privat eller offentlig hjelp.

Det bør kanskje bli lettere å få ryddet opp når store egoer setter eget beste framfor alle andres – og det både til vanns og på land.