Ser du hvor du kan – og ikke kan parkere her?

Mange opplever å få parkeringsbot når de har trodd at de har parkert rett. Skyldes det bare uoppmerksomhet? Når er en parkering for dårlig markert?