Etter å ha fått ilagt en parkeringsbot på bilen min i Sandefjord, fant jeg det litt urettferdig da jeg visste at avgiften var betalt.

Jeg sendte en klage til Enhet parkering i kommunen og fikk etter tre uker svar fra saksbehandler at kontrollsanksjon skulle oppheves og ikke betales, basert på bevisets tilstand.

Etter å ha sett bildet selv, hvor bare kanten på billetten syntes, er jeg imponert over at kommunen stolte 100 prosent på meg ,og at avgiften ble slettet (men jeg hadde betalt).

I tillegg fikk jeg ytterligere informasjon fra saksbehandler om at elbiler bare har halv avgift når man parkerer, så neste gang skal jeg huske på det og.

Takk, takk, takk til Sandefjord kommune og en fair saksbehandling av et hverdagslig problem.