Ordfører i Seljord og fylkestingsrepresentant Beate Marie Dahl Eide fra Sp tar til orde for en oppsplitting av Vestfold og Telemark fylke.

SV var sterkt imot tvangssammenslåingene av fylkene da de ble vedtatt i Stortinget i 2017. Prosessen i forkant bar preg av hastverksarbeid og et klønete politisk håndverk av de fire høyrepartiene i Stortinget.

Men nå, i 2021, etter flere år med vonde og vanskelige prosesser, må vi forholde oss til nederlaget, og erkjenne at vi er sammenslått. Vi må gjøre det beste ut av situasjonen, og drive fylkeskommunen med politikk for å kutte utslipp, redusere ulikhet og stanse sentraliseringen.

Fylket har knapt eksistert i to år, og mange av de 4.500 ansatte har måttet løse oppgaver under særdeles vanskelige forhold. Først på grunn av sammenslåingen, deretter på grunn av pandemien. Mange er slitne og fortjener arbeidsro.

I vår sto stortingsrepresentanten til Høyre, Lene Westgaard-Halle, fram og mente at Høyres egen fylkesreform burde reverseres, fordi Høyre ikke lenger hadde flertall for høyrepolitikk i Vestfold. Et helt useriøst utspill. Vi kan ikke endre fylkesstruktur hver gang Norge bytter regjering. Vi kan heller ikke endre fylkesgrensene kun for å sikre oss selv politiske gjennomslag. En slik måte å jobbe på vil bare undergrave fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

SV og Sp er enige om å utvikle fylkeskommunen som et viktig forvaltningsnivå. Det krevde store summer og store ressurser for å gjennomføre sammenslåingen. Det vil kreve store summer og store ressurser å splitte fylket opp i to. De samme ressursene bør kanskje gå til gode skoler, trygge fylkesveier og et godt kollektivtilbud?

Mitt råd er at det nygifte fylket heller går i parterapi enn å skilles over natta. Vi må alltid ha en ærlig debatt om hvordan vi løser fylkeskommunens oppgaver best mulig. Det er nok å bruke penger på.