Vi sitter sammen i fylkesstyret for Vestfold og Telemark, og vi kan med hånden på hjerte si at maken til parti finnes ikke i Norge, men at vi trengs mer enn noensinne, er det liten tvil om. Mange av oss har funksjonsnedsettelse og sikkert en lang rekke diagnoser, det er mye av grunnen til at vi er med rett og slett.

Det finnes mange med tilsvarende diagnoser i andre partier også vil jeg tro, men mens vi er stolte av det, vil jeg tro at de fleste andre partier forsøker å skjule slike «svakheter». For Partiet Sentrum er ikke dette svakheter, men snarere det helt motsatte, stor styrke! Og vi er stolte av det og mangfoldet det gir oss. Mangfold er jo en god ting, men tenk også på hvor mye lærdom det gir oss om alt det vi ikke visste om ulike menneskegrupper fra før. Det gjør oss utrolig sterke sammen.

Mange slags bakgrunn

Vi har også en lang rekke medlemmer og folk i styre og stell som har innvandrerbakgrunn, ulike seksuelle preferanser og stort mangfold når det gjelder forhold til eget kjønn. Dette gir oss store fortrinn når det gjelder en total toleranse for alle i samfunnet vi alle er en del av. Ikke la noen stå tilbake er vårt mål, leave no one behind. Det betyr rett og slett at alle teller, alle må med og det finnes ressurser i hvert eneste individ og til syvende og sist er det bare det som må telle.

Alle skal med, og kampen for utenforskap er vår viktigste sak.

Stolte av ulikhetene våre

Nå er det valg igjen, denne gangen fylkes- og kommunevalg, og vi stiller lister i mange fylker og kommuner. Hver stemme teller, sånn er det jo alltid. Men å gi en stemme til et så «sykt» parti med så mange spesielle folk, ligger kanskje langt inne for mange.

Etter min mening burde det være motsatt! I Partiet Sentrum finnes det ingen muligheter for trakassering, det være seg seksuelt eller på annen måte. Det fines ingen mulighet for mobbing eller maktkamp fordi vi er så ulike alle sammen og stolte av det mangfoldet og den livsinnsikten dette gir alle i partiet. Vi er rett og slett stolte av ulikhetene våre for det gjør oss alle i stand til å bli bedre mennesker.

Stort mangfold

I partiet er det krefter som kommer fra så å si alle partier i Norge, fra KrF på de ene siden til SV og Rødt på den andre. Dette sier mye om både hvilke krefter og kvaliteter som finnes i partiet, men også mye om mangfoldet partiet er tuftet på.

I tillegg har vi en lang rekke medlemmer helt uten politisk erfaring, og slik politikken fremstår i dag, ser vi på dette som et klart svar på at det vi har i dag, ikke fungerer for alle. Disse menneskene utgjør en stor forskjell nettopp fordi de ikke har vært deltakere i det politiske spillet sammen med de gamle ringrevene i dette spillet som bestemmer over alle våre hverdager. Det må forandring til nå!

FNs bærekraftsmål

Vi baserer all vår politikk på alle FNs bærekraftsmål og vi har som våre primære budskap:

1. Å sette mennesker i sentrum.

2. Å gjøre kampen mot utenforskap til vår sak nummer 1.

3. Å gi alle muligheten til et verdig liv.

4. Å få fart på den grønne omstillingen.

5. Å bygge ned samfunnets barrierer.

6. Vi vil bygge «et større vi» og vi vil fremme verdien av mangfold.

Jo da, vi er nok det partiet med flest diagnoser om jeg kan kalle dem det og sikkert sånn sett Norges sykeste parti også. Vi har jo blant annet utfordringer med å komme oss på møter, delta i debatter og lignende på grunn av forskjellige helsemessige utfordringer. Vi kommer også vanskeligere til orde fordi vi har så mange folk med forskjellige bakgrunner enn det som kommer frem i det tradisjonelle politiske livet.

Selv for kongefamilien

Men altså, jo sykere vi er, desto sterkere er vi sammen. Hvert eneste levende individ i Norge har ressurser som i dag ikke blir brukt, vi trenger alle de ressursene for et bærekraftig og godt samfunn i alle samfunnslag i hele Norge. Selv kongefamilien vil passe inn i vårt parti om vi kan være så frekk å påstå det, selv om de skal holde seg nøytrale.

Føler du at du er en av oss, et helt vanlig menneske med opp- og nedturer livet har gitt deg – da er vi partiet for deg. Det er nettopp i disse dager sånne som oss trengs for å få frem sannheten i det norske samfunnet, for å slippe intrigespill og unødvendige krangler om både det ene og det andre som stort sett ikke angår andre enn politikerne. Nå må folkets saker bli hørt og løftet frem i debatten på en helt ny måte.

Det er ikke vanlige folks tur nå, det er alle som bor i Norge sin tur nå.