Sandefjord ønsker å være en næringsvennlig kommune og si ja til nyetableringer, men det er noen føringer. Kommunen utvikler en byutviklingsplan hvor sentrum skal være motoren i kommunens næringslivsatsning. Nærings-, bolig- og sentrumsattraktivitet er viktige premisser for kommunens vekst og utvikling. Vi vet også at detaljhandel som etableres utenfor sentrum, i konkurranse med sentrum, vil tappe sentrum for næringsaktivitet og virke mot kommunens målsetting om sentrumsutvikling.

Å prioritere utvikling av sentrum er ikke kontroversielt og vil kunne gjenfinnes i alle norske byer. Som sentrumsforening ser vi utviklingen på Pindsle i denne sammenhengen. Det gjør også kommunen, og ett av kriteriene for tildeling av arealer er derfor at virksomhetene ikke skal være i konkurranse med virksomheter i sentrum.

Etableringen av dyreutstyrsbutikker på Pindsle er i direkte konkurranse med våre medlemmer i sentrum som kan tilby tilsvarende varer og tjenester.

Det søkes nå om dispensasjon fra kommuneplanen. Sandefjord Byen Vår AS fraråder dette da dispensasjoner på Pindsle er en uthuling av kommunens politikk, og setter en uønsket presedens for framtidige beslutninger.

Sandefjord Byen Vår AS er en interesseorganisasjon for virksomheter i sentrum av Sandefjord. Foreningen har ca. 200 medlemmer. Vi arbeider for at sentrum skal være kommunens foretrukne arena for handel, servering, kultur og opplevelser gjennom å fremme medlemmenes interesser og påvirke lokalpolitiske beslutninger for et levende sentrum.