Planlegger gigantfabrikk for vaksiner på Borgeskogen

En gigantfabrikk på 6.000 kvadratmeter for produksjon av covid-19 vaksine og andre vaksiner og utstyr er under planlegging på Borgeskogen.