Står politikerlønn og godtgjørelser i stil med den jobben de faktisk gjør?

Vignettfoto

Vignettfoto

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Med bilde av tre ordførere med sine staselige ordførerregalier opplyser SB at politisk arbeid skal bli billigere. Tidligere har vi fått vite at bare en av «gutta» skal videreføre sitt politiske arbeid med lønn, mens de to andre blir fritatt for ansvar og arbeid, men vil likevel få beholde sine høye lønner. I SB er opplegget tidligere - litt morsomt - blitt sammenlignet med «Johan uten land»! Og hvem var så han?

DEL

MeningerI år 1215 ble den engelske kong Johan tvunget til å underskrive Magna Charta og ble dermed fratatt all makt. Han beholdt imidlertid sin romslige apanasje («lønn»)og kunne dermed fortsette sitt utsvevende liv til sin død under klengenavnet «Johan uten land».

Vel, vi ønsker å beholde vårt politiske system og våre folkevalgte politikere. Spørsmålet kan bare være om utgiftene til lønn og godtgjørelsene til politikerne står i noenlunde rimelig overensstemmelse med resultatene av deres utførte «arbeid» fra tid til tid? Med andre ord: har de «lønn som fortjent». Eller kan det egentlig bare være slik som Grete Faremo engang sa: «En 20-sekunders visesang kan utrette mer enn ett års politisk arbeid»!

I dag er politisk engasjement blitt til et populært og vellønnet yrke - for noen et lukrativt biyrke - som mange gjerne streber etter. Tidligere president Ronald Reagen skal ha sagt: «Det sies at politikk er det nest eldste yrket i verden. Jeg har i hvert fall lært én ting, og det er at det har mye til felles med det eldste». Dette sitatet fra Reagen er absolutt ikke myntet med tanke på noen av våre politikere, og slett ikke på de to politiske hedersmenn som snart er «uten land»!

I årets budsjett har Sandefjord kommune vel 7 - sju - millioner til politisk arbeid. Når kommunen fra 2017 blir til en større kommune, er det grunn til å tro at utgiftene til politisk arbeid vil øke (blant annet på grunn av større/flere kjøregodtgjørelser, høyere lønn til utvalgslederne osv.), og selv om kommunens politikerne nå bebuder reduksjon, vil en trolig til slutt ende opp i nær et tilsvarende millionbeløp som det en i dag har satt av til politisk arbeid. Pengene rår.

Et lite eksempel: Som medlem i et politisk valgt rådgivende lite utvalg ble jeg tilbudt et firesifret kronebeløp i møtegodtgjørelse. Med møtegodtgjørelsene inklusiv innlagt servering (kaffe/te/rundstykker) kom vårt lille utvalg alene opp i en sum på rundt kr. 8000 pr. møte!

Med tanke på alle de som gjør en omfattende frivillig innsats i vår kommune, opplevdes dette som svært så urimelig, og på egen anmodning ble jeg derfor tidlig fritatt for mottak av møtegodtgjørelsen.

Det er ikke alltid like lett å komme i overensstemmelse med «liv og lære»!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags