Politikerne vil ikke at salg av denne bygningen skal stå i veien for nytt bibliotek i sentrum

Finansiering med salg av kommunehuset i Stokke må ikke være en forutsetning for å få til flytting av biblioteket til sentrum. Det mener et enstemmig hovedutvalg for kultur, idrett og fritid, hovedutvalget for miljø og plan og formannskapet.