Det er to regjeringsalternativer på borgerlig side og vi går til valg på ny, blågrønn regjering, med Erna i spissen. Vi vil farge regjeringen grønnere og gjøre den varmere.

Venstre har fått store gjennomslag med Høyre som største regjeringsparti. Vestfold har kommet særlig godt ut av både arbeidet med Nasjonal Transportplan og satsingen på renere hav. De siste årene har vi faktisk fått tidenes klimabudsjetter, og utslippene går ned. Skolen har fått et kompetanseløft. Rekordmange lærere etter- og videreutdannes. Vi har tatt tak i barnefattigdom og gitt barn fra 3-årsalderen gratis barnehage, dersom de kommer fra en familie med lav inntekt. Men det er så mye mer som må gjøres, for du får ikke endret alt til det bedre – de store strukturene – på fire år.

En stemme på Venstre ved årets valg er først og fremst en stemme på Venstre. På vår politikk, vårt program. Det er denne vi kommer til å løfte inn i forhandlingsrommet gang etter gang, kjempe for og kompromisse om. For uansett hvor stor eller liten du er, må du samarbeide med noen andre hvis du er et politisk parti i Norge.

Ved sist stortingsvalg fikk Venstre 5,2 prosent. Nå, fire år etter, ser vi at våre velgere har fått usedvanlig godt betalt for sine stemmer. Miljøminister har sagt det rett ut: Venstre har, utenfor regjering, hatt større gjennomslag enn det SV hadde på åtte år i regjering. Derfor ønsker vi et nytt samarbeid med Høyre – og KrF. Vi søker regjeringsmakt med disse partiene.

Det er bare på den borgerlige siden at vi får en regjering som vil ta landet videre. På den andre siden ropes det om reversering, men er det noe vi trenger i en verden preget av klimakrise, eldrebølge og sviktende inntekter, er det nytenkning. Ikke en tur tilbake til gamle dager.

Med Venstre får vi en systematisk satsing på morgendagens arbeidsplasser. Næringslivet skriker etter IKT-kompetanse. Venstre har sørget for å opprette flere studieplasser på feltet. Vi vil også innføre en ekstra uketime i IKT/programmering i grunnskolen, og etterutdanne lærere i faget.

Venstres måte å tenke grønt på, er også framtidsrettet, og optimistisk. Vi skal kunne leve godt av det fornybare i morgen også. Fornybarfondet, som nå skal legges til Stavanger-regionen, skal investere i bedrifter som er i kommersialiseringsfasen – som kan bli store. Men også grønne. Vi skal fortsatt kunne reise. Men bilene og båtene skal ikke slippe ut klimagasser, togene skal gå fortere og oftere, og flyene kan bli mer miljøvennlige. Ungene våre skal fremdeles kunne nyte naturen, både som opplevelsesarena, som matfat og som inntektskilde.

Venstre er partiet som også ser de små, de svake og de sårbare. Barn kommer alltid først, uansett hvem foreldrene er, eller hva de har i bagasjen. Venstre har sørget for at mange av asylbarna har fått bli i Norge, hvor de kan språket, og har venner. Vi mener at disse barna skal ha rett til gratis barnehageplass. Barn er barn, og må få leke, lære og trives, uansett.

Med en blågrønn regjering vil barns beste fremdeles være førende for politikken, og kvalitet og kompetanse i barnehage, skole, SFO står høyt på agendaen.

For Venstre er det viktig å få gjennomslag og resultater, ikke bare å ta fram de store ordene. For vi mener det haster. Vi må gi barn som strever den raske hjelpen de trenger i dag, for at de ikke skal falle fra i skolen og havne på utsiden av samfunnet senere. Vi må kutte i klimagassutslipp i dag, for at ikke kloden skal overopphetes om få år. Vi må tilrettelegge for og sette fart på de nye næringsbeina våre i dag, slik at vi ikke står tomhendte den dagen oljen virkelig takker for seg.

Vi mener Venstre får mest gjennomslag i en regjering med Høyre og KrF, derfor går vi til valg på det. Men for at Erna skal kunne fortsette som statsminister må Venstre over sperregrensen. Godt valg!