Men det er likevel tragisk om det blir utfallet av den håpløse regionreformen som nå pågår.

Vi som bor i Vestfold, har lang og negativ erfaring med å være plassert i skyggen av Oslo, og vi bør egentlig bruke denne erfaringen til å advare telemarkingene. Dette kommer det ingenting positivt ut av. Nå skal det egentlig bare bli enda verre.

For dersom det går slik som foreslått, skal vi altså ha en stor-region med vel én fjerdelel av landets innbyggere som nærmeste nabo. Med andre ord innebærer regionreformen en fortsatt eksistens i skyggelandet – og med ingenting å hente for det som blir den nye regionens mest folkerike kommune, Sandefjord.

LES OGSÅ: – Jeg blir forbanna over at vi blir overkjørt av våre egne

For det lille som er å hente av offentlige arbeidsplasser er paradoksalt nok alt fordelt mellom Tønsberg og Skien i et samarbeidsdokument. Jeg skriver paradoksalt nok, for mens rikspolitikerne ivrer etter å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, tenkes det svært lite helhetlig om de statlige arbeidsplassene som alt ligger i distriktene.

Slik er det blitt fordi de som har satt i gang denne prosessen, ikke har gjort jobben sin. De har i for stor grad overlatt til fylkene selv å finne ut av hvordan dette skal bli. Det ser bra ut på papiret, men nå viser resultatet hvilke fylker som har de dyktigste politikerne – og ikke hvilken regioninndelinger som er de mest fornuftige.

Dersom noen skulle være i tvil om dette poenget, burde det være tilstrekkelig å se på både politi og høgskolesystemet – begge deler operer alt med regioner som går på helt på tvers av det som nå er foreslått. Det framstår ikke akkurat som praktisk.

Dernest har vi heller ikke kontroll over konsekvensene. For det er nemlig ikke bestemt hva slags oppgaver de nye regionene skal få.

Forutsigbarhet er en verdi i politikken. Men her kan regionreformen best sammenlignes med en løs kanon på dekk.

 

ANDRE MENINGER OM REGIONREFORMEN:

Hvis H og FrP ikke lar seg binde av regionvedtaket, så kanskje KrF går til et helt annet parti for å sikre BTV

Hva skal vi med regioner? Det er i hvert fall vi i FrP imot