Sier stolt ja til ferjer

KLAR TALE: Cathrine Andersen (Frp) trives som varaordfører, og er realist nok til å se langt etter ordfører-vervet. Men ferjedrift firer hun ikke en tomme på.

KLAR TALE: Cathrine Andersen (Frp) trives som varaordfører, og er realist nok til å se langt etter ordfører-vervet. Men ferjedrift firer hun ikke en tomme på. Foto:

Frp i Sandefjord mener mye om mangt. Men er det to ord som definerer lokalpartiet, er det ja – og ferjer.

DEL

Ingen partier har så langt sagt nei til fortsatt ferjedrift i Sandefjord – bare Frp sier et klart ja. Partiet trenger ingen analyse på om byen og kommunen tjener eller taper på ferjene, om de konkurrerer ut andre næringsdrivende, om trafikkbelastning, miljø og eventuell annen bruk av terminalområdet.

På de fire første punktene i partiets valgprogram, etter kjente standpunkter som nei til eiendomsskatt, bompenger og byvekstavtaler og økte parkeringsavgifter, kommer et klart nei til å flytte ferjene fra indre havn.

– Jeg er veldig opptatt av ferjene, og stolt, som jeg også er over at vi har jernbane, Torp og nærhet til E18. Det er trist om Sandefjord som kystby ikke skal ha ferjer. De skaper liv og røre, sier partiets toppkandidat Cathrine Andersen.

Hun ser ingen motsetning mellom å beholde ferjene og utvikle sjøfronten på begge sider av terminalområdet. Men for å kunne gjøre det må det være et driftsgrunnlag, og det ser hun ikke det er foreløpig.

– Det er bare Frp som har tatt et klart standpunkt på ferjer. Når denne saken må avgjøres før neste kommunevalg, synes jeg det er rettferdig overfor velgerne. Samfunnsøkonomiske analyser og områdeplaner har jeg liten sans for.

Kaos av planer

Det har kommet så mange planer, mener Andersen, at det har blitt kaos. Da blir det vanskelig for velgerne å vite hvor partiene står.

– Her må vi rydde opp, i stedet for å komme med helhetlige planer som ikke sier hva disse partiene ønsker. Slike planer provoserer meg litt.

Om helhetlige planer irriterer, går Frp til valg med et ordrikt program.

– Ja, det er fyldig. Programmene til de andre partiene skuffer meg. Det er tynt om hva de mener. Men vi har plukket ut noen kulepunkter vi mener er viktige, sier Andersen.

Fire kulepunkter på det de er imot, er nevnt. Andre saker de vil jobbe for, er ny brannstasjon i Stokke, ny skole ved Kariåsen, flere barnehageplasser på Varden og Høyjord, flere omsorgsboliger, private omsorgstjenester, gode miljøtiltak, flere lærlingplasser, flere hele stillinger og bedre kollektivtilbud mellom Sandefjord, Andebu og Stokke.

Andersen gleder seg til å ta fatt på prosessen med skolestruktur i gamle Sandefjord, der Frps eget forslag om ny skole på Kariåsen inngår. Når hun vil ha private omsorgstjenester er ikke det for å privatisere kommunens eksisterende tilbud, men ha det som supplement.

I et 10–20 års perspektiv vil ikke kommunen være i stand til å levere alle tjenester alene innenfor helse og omsorg, mener hun.

Cathrine Andersen

Cathrine Andersen

Alder: 43

Yrke: Servitør/nå energiforvaltning, samt 30 prosent stilling som varaordfører

Bosted: Hystadveien

Sivil status: Ugift, ingen barn

Politisk erfaring: Folkevalgt siden 1995, varaordfører i fire år

Ja først

Selv om Frp innleder sitt valgprogram med fire saker de er imot, profilerer partiet seg særlig med at Sandefjord skal være en ja-kommune og at den enkelte innbyggers frihet og trygghet skal økes.

– Er tilgang til strandsonen, utsikt og fravær av et nytt, sjenerende nabobygg en frihet?

– Det er vel et ordtak som heter «der min frihet begynner, slutter din», men om utsikt er en frihet, vet jeg ikke. Det er i alle fall ikke en rettighet. Tilgang til strandsonen har vi jo. Alt skal ikke tilhøre kommunen, men vi støtter allemannsretten.

– Hvordan hadde det vært, hvis Frp styrte alene?

– Vi har ikke bygd ned strandsonen, men det må være tillatt å oppgradere, utvide eller bygge ny brygge. Ja betyr ikke ja til alt. Å være en ja-kommune er mer enn bare plan- og bygningsloven. Ja skal gis, så sant det ikke er tungtveiende grunner som veier imot.

LES OGSÅ: Dette er ytterpunktene i alkoholpolitikken – ingen av dem vant

Som eksempler på disse andre grunnene nevner hun vern av dyrka mark og LNF-områder, overordnede føringer om fortetting og nærhet til eksisterende tjenester.

LES OGSÅ: Cathrine og politikerflertallet kræsjer nok en gang med fylkesmannen. Vil la Ulrichsen få ny flytebrygge på Yxney

Flere biler

– Gitt det som skjer nasjonalt og i andre byer; er du glad bompenger og nei til flere bompenger-lister er et tema i Sandefjord?

– Jeg er selvfølgelig glad for at vi ikke ha noen bomring rundt Sandefjord og en byvekstavtale. Men i klima- og energiplanen står det at vi skal søke om en slik avtale. Det er mange grunner til at vi stemte imot den, men byvekstavtale er én av dem.

– Bør det være et mål at all vekst i persontransport skal være gange, sykkel og kollektivtrafikk?

– Nei, jeg er ikke enig i at det bør være et mål å redusere biltrafikken. Mange er avhengige av bil og jeg vil ikke bidra til å belaste barnefamilier. Elbilene har fordeler for å redusere klimagassutslipp og alle nye biler er renere enn gamle og slipper ut mindre. Derfor trenger vi ikke å kjempe imot privatbiler.

Andersen mener likevel at bompengeopprøret og det som skjer nasjonalt påvirker valget også i Sandefjord. Hun håper derimot at velgerne ser at partiet lokalt kjemper for de sakene de står for og har lyktes med.

– Sammen med Høyre, KrF og Sp har vi har fått til uendelig mye til tross for at vi har satt tæring etter næring, sier hun, og nevner i fleng:

Nye skoler, sykehjem, idrettsanlegg og flerbrukshaller, Sandefjord Medisinske Senter.

LES OGSÅ: Her vil de bygge ny skole

Ønsker mer

Drømmen hennes er en oppslutning på 15 prosent ved valget. Gitt landsprognosene kaller hun målet «hårete».

– Bør dagens samarbeid i kommunestyret fortsette?

– Jeg synes det. Vi er egne partier, men det er lov å være uenige og samtidig ha samarbeid og dialog. Det blir å gi og ta. Selvfølgelig er vi ikke alltid fornøyd, men jeg er fornøyd med retningen.

– Du er ordførerkandidat?

– Ja, jeg er klar, og samtidig realist. Jeg er også innstilt på å fortsette som varaordfører. Det er spennende, men ordføreren kunne godt ha delegert mer på oppgavene.

Artikkeltags