Men dette valgte politikerne med åpne øyne da de tirsdag denne uka plasserte rådmannen på sidelinja. Konstituert rådmann Lars Petter Kjær hadde et forslag til løsning som kommuneadvokat og varsler Miriam Schei ville ha vært fornøyd med.

LES MER OM DET HER: – Jeg er glad for at det kommer inn en rådmann som veldig raskt velger å ta ansvar

Den innebar blant annet en uforbeholden unnskyldning, at hun kom inn i toppledergruppa og at hun fikk 200.000 kroner for tort og svie. Verdt å merke seg er at han som administrativ leder i kommunen utvetydig slo fast at hun ikke hadde vært ivaretatt godt nok og at hun hadde vært utsatt for ulovlig gjengjeldelse. I stedet valgte et flertall bestående av Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet å avvise rådmannens forslag og nedsette et forhandlingsutvalg til å finne en annen løsning. Kristelig Folkeparti og SV stemte i mot.

- Det er en generaltabbe at vi som folkevalgte går inn i personalforhold på denne måten, sa Bror-Lennart Mentzoni (KrF).  Så er det blitt reist innvendinger mot at rådmannens løsning heller ikke var perfekt. Men enhver som har vært med i voksenlivet, vet at der synspunktene er mange og sterke, handler det til syvende og sist ikke om å finne en perfekt løsning, men å enes om en ordning alle kan leve med – og som gjør at vi kan komme videre.

Det ville dessuten ha vært rådmannens løsning. Så de feil og mangler den innebar, ville ha vært hans ansvar å ordne opp i.

Nå har varsler Schei engasjert én av landets dyktigste advokater på arbeidsrett. De har sagt at de vil ta saken til domstolene, Datatilsynet og Sivilombudsmannen. Kontrollutvalget har allerede innkalt til ekstraordinært møte. Dette blir bråk. Og det er mange spørsmål som kan reises: Hvordan ser flertallet eventuelt for seg at en domstol vil vurdere saksforberedelsene til rådmannen og Miriam Scheis arbeidsgiver?

LES MER OM DET HER: – Ordføreren står bak en korstogsliknende prosess mot et enkeltmenneske

Der er det jo allerede ettertrykkelig slått fast at hun er blitt utsatt for dårlig personalbehandling og ulovlig gjengjeldelse? Min vurdering er at domstolen vil legge minimal vekt på hvilket syn som fikk flertall i formannskapet. Min vurdering nummer to er at domstolen vil legge minimal vekt på de feil Schei eventuelt har gjort i denne saken. Hun er en enkeltperson mens kommunen er en organisasjon med vel 5.500 ansatte.

Dypest sett er det kanskje også dette som burde bekymre innbyggerne i Sandefjord mest: Kan et politisk flertall rett og slett stemme seg vekk fra at rådmannen mener en ansatt er blitt utsatt for ulovlig personalbehandling? Hvorfor gjøres det i stedet lite for å rydde opp i kulturen?

Dette sistnevnte er én av mange grunner til at vi i lokalavisa synes at dette er en viktig sak, så denne vil vi følge framover. Men du skal vite én ting til: Saken kunne ha vært ferdig og avgjort tirsdag denne uka.

ANDRE MENINGER OM DENNE SAKEN: