Kommunen og politiet samarbeider gjennom politirådet

EKSTRA SIKKERHET: I Sandefjord var slike sperringer satt opp flere steder i byen 17. mai.

EKSTRA SIKKERHET: I Sandefjord var slike sperringer satt opp flere steder i byen 17. mai. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Sandefjord politiråd har eksistert i mange år, men nå blir det revitalisert. Politirådet er et formalisert samarbeid der kommunale myndigheter og lokalt politi møtes for å forebygge kriminalitet og skape trygghet for innbyggerne.

DEL

– Vi starter på en måte politirådet på nytt, fordi vi er en ny kommune. Alle interesser skal ivaretas i det nye politirådet. Det er en veldig bra samarbeidsplattform, sier politistasjonssjef Brian Jacobsen.

Politirådet møtes tre-fire ganger i året, eller etter behov. Det er heller ikke uvanlig at noen tar kontakt innad i teamet, dersom en akutt situasjon skulle oppstå.

LES OGSÅ: (+) Den forsterkede sikkerheten var godt synlig 17. mai

(Saken fortsetter under bildet)

Fra venstre ser vi ordfører Bjørn Ole Gleditsch, SLT-koordinator Eddie Whyte og politistasjonssjef Brian
Jacobsen.

Fra venstre ser vi ordfører Bjørn Ole Gleditsch, SLT-koordinator Eddie Whyte og politistasjonssjef Brian Jacobsen. Foto:

Gir innsikt og innspill

– Hvis ordføreren er bortreist, og det oppstår en situasjon i Sandefjord kommune, vil jeg kontakte og orientere ham som kommunens øverste leder, sier Brian Jacobsen.

– Det viktigste med politirådet er at folk møtes og informerer. Vi gir hverandre innsikt og innspill i viktige saker – samfunnsaktuelle saker, og vi tar opp ting vi er usikre på hvordan kan løses. Det er alltid interessant å høre hvordan man jobber innenfor forskjellige etater. Vi prøver å prioritere og finne de beste løsningene i fellesskap, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Politirådet har ingen besluttende myndighet, bare rådgivende. Men når rådet blir enige om at noe bør gjøres i en spesiell sak, sørger medlemmene for at saken tas opp i de riktige, besluttende instansene, og forhåpentligvis satt ut i livet.

LES OGSÅ: – Vi trenger flere  natteravner i Sandefjord

Fokus på å forebygge

– Vi har fokus på å forebygge. Da er det viktig å samle ressurser på tvers av alle etater, og samarbeide. Samspillet mellom kommunen og politiet er like viktig som samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og næringslivet, sier SLT-koordinator Eddie Whyte i Sandefjord kommune. SLT står for «samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak».

– Politiet har ikke mulighet til å bekjempe all kriminalitet alene. For å forebygge og bekjempe kriminalitet, må vi være enige om strategien, og hvordan vi kan forebygge og prioritere på best mulig måte, sier Whyte.

Sikkerhet er et svært aktuelt tema

Sikkerhet er et svært aktuelt tema i våre dager, særlig når store folkemengder samles – som 17. mai, nyttår, Handelens Dag og andre, store begivenheter innen sport og kultur.

– Det er vår oppgave å sikre byen ved slike anledninger, og vi snakker alltid sammen før det arrangeres større ting. Men det er ikke alltid vi informerer byens befolkning om alt vi gjør på sikkerhetsfronten, sier Bjørn Ole Gleditsch.

Dette er politirådets medlemmer

 • Ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, politistasjonssjef, rådmann, politikontakt, SLT-koordinator.

Målsettinger

 • Hovedmålet med samarbeidet er at politirådet skal bidra til å redusere kriminalitet, ha god beredskap og økt trygghet i samfunnet.

Saker det skal jobbes med ...

 • Bidrar til strategisk og målrettet kriminalitetsforebygging, og hensiktsmessig samordning og koordinering av innsats og tiltak.
 • Planlegge målrettet kriminalitetsforebyggende arbeid, og avdekke lokale utfordringer.
 • Jobbe systematisk gjennom gode tilbakemeldingsrutiner og evaluering som bidrar til å styrke arbeidet.
 • Lokalkunnskap er avgjørende for det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Politirådet skal bidra med økt kunnskap om kriminalitet, samt bakenforliggende årsaker.
 • Skal tilrettelegge for et godt samarbeid om forhold knyttet til redning og beredskap.
 • Samarbeid mellom næringsliv, frivillige og private aktører skal styrkes. Politirådet kartlegger og vurderer mulige samarbeidspartnere

... og dette er prioriterte satsingsområder

 • Generelt kriminalitetsforebyggende arbeid.
 • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Forhindre vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.
 • Familievold og vold i det offentlige rom.
 • Problemorienterte tiltak rettet mot oppståtte situasjoner, eller forebygge dem.
 • Forebygging av ulykker.
 • Trafikksikkerhetssamarbeid.
 • Samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Oppfølging av skjenkenæringen.

Artikkeltags