Nærpolitireformen ble ikke særlig nær. Navnet skjemmer ingen heter det, men nærpolitireformen er unntaket som bekrefter regelen. Det er faktisk provoserende at regjeringa kalte tidenes sentralisering av politiet for en nærpolitireform. Derfor er det også interessant at regjeringen sjøl fjernet navnet nærpolitireformen midtsommeren i fjor og at den i dag bare heter politireformen når du søker på nett.

Også i Vestfold har politiet blitt sentralisert. Det er flere politifolk i vårt område nå sammenliknet med i 2015, men det skyldes at operasjonssentralen til Sør-Øst-politidistrikt ligger i Tønsberg. Tall fra Brønnøysundregistrene viser at det i dag er fjernet 95 politiansatte fra de resterende lensmannskontorene og politistasjonene i gamle Vestfold fylke. På politistasjonen i Tønsberg har antall ansatte økt med over 230.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa under lokalsamfunnskonferansen i januar at det er helt umulig å forebygge kriminalitet uten lokalkunnskap. Med en reform som sørger for færre politifolk til stede i hele Vestfold, er det dårlig nytt for politiets mulighet til å drive forebyggende arbeid. Vi i Senterpartiet hevder derfor at denne sentraliseringen går ut over folks trygghet og politiets mulighet til å drive forebyggende arbeid.

Senterpartiet er opptatt av et reelt nærpoliti. Vi vil styrke politiets tilstedeværelse over hele Vestfold og over hele landet. Vi vil derfor utdanne flere politifolk gjennom å styrke politihøgskolen i Stavern. Vi vil rett og slett sørge for at politidekningen går opp. Vårt politidistrikt har den nest laveste politidekningen i landet, med 1,59 politiårsverk per 1000 innbyggere. Aller dårligst står det til i grisgrendte strøk, der responstiden har økt siden 2015.

Folks trygghet er viktig for Senterpartiet. Alle skal føle seg trygge og vite at politiet er tilgjengelig og kommer når det trengs. For å sikre dette må politiet settes i stand til å faktisk være nær folk. Det er politikernes oppgave, og for å få til det trengs en ny regjering!