– Men vi kommer til å bli litt tøffere på enkelte saksområder, fastslår Cathrine Andersen, FrPs ordførerkandidat.

Partiet har mange nye navn, og unge, på lista si. Den 39 år gamle listetopperen beskriver tiden partiet går inn i som veldig spennende.

– Vi ønsker å få flere mandater. Vi trenger flertallet for å utfordre og presse Høyre på de store politiske områdene. Men vi er villige til å gi og ta for samarbeidet med Høyre, sier hun.

Det er flere saker som skal hjelpe FrP mot dette målet, hevder Andersen. Og det er verken flyktningpolitikken eller avgiftspolitikken som først og fremst skal ta dem dit. Andersen synes det er viktigst å snakke om konkurranseutsetting og privatisering, særlig innen omsorg.

– Vi mener at folk i større grad må ha valgfrihet på tjenester, spesielt tjenester som man er dønn avhengig av, sier hun.

Fremskrittspartiets viktigste saker

1. Skatter og avgifter

• Arbeide for et lavt avgiftsnivå i kommunen.

• Arbeide for at dine skattepenger benyttes til nødvendige tjenester som helse, skole og omsorg.

• Si nei til alle former for kommunal eiendomsskatt. FrP mener systemet er urettferdig, og at det gjør hjemmene til skatteobjekter.

2. Helse og sosial

• Arbeide for gode og tilpassede rehabiliteringstilbud.

• Satse videre på tiltak av typen frisklivssentralen, med ikke i dagens form hvor kommunen yter gratistjenester til personer som er i stand til å betale for denne type tjenester selv.

3. Eldreomsorg

• Legge til rette for at private aktører kan etablere bygg som kan inneholde Omsorgsboliger Pluss.

• Øke antallet reelle sykehjemsplasser.

4. Barn og unge

• Legge til rette for at idrett og lek på friområder i nærmiljøene.

• Fortsette å effektivisere skoleundervisningen med tekniske hjelpemidler.

• Etablere alternative skoler, for å øke valgmulighetene.

• Likestille offentlige og private barnehager.

5. Næringslivet

• Regulere næringsarealer etter næringslivets ønsker og behov.

• Motsette seg politikernes trang til behovsprøving av nyetableringer.

• Sette utbyggingen av Høgenhall på vent i påvente av kommunesammenslåingen.

 

Andersen understreker at FrP ikke er misfornøyde med det nåværende kommunale tilbudet, men etterlyser mer kamp om kvaliteten på tjenestene.

Det samme gjelder barnehagene. Partiet vil øke antallet barnehageplasser – og de skal være private. Det er også viktig for dem å tilrettelegge bedre for dem som ønsker å drive private barnehager i Sandefjord.

– Vi vil ha mer likebehandling. Ikke en ordning der de private ikke har like mye å rutte med som de kommunale, slik det er i dag. Da blir det vanskeligere å drive for de private.

LES OGSÅ: Vil være gründerbyen

Pause med Høgenhall

FrP ønsker også å legge til rette for flere nyetableringer for å sikre flere arbeidsplasser og gjøre Sandefjord mer attraktiv.

– Men vi har vært tydelige på at vi ønsker en pause med tanke på Høgenhall-utbyggingen. Vi vil vente til kommunesammenslåingen og se på næringsarealene i den nye kommunen. Det betyr ikke at vi er imot utbyggingen, men vi er heller ikke så presset på tid, sier hun.

Andersen vil også snakke om flyktninger og er tydelig på at partiet er restriktive til å motta flyktninger. Men understreker at det handler mest om at de som kommer får et godt grunnlag.

– Systemer og ordninger må være på plass. Vi må ta innover oss at flyktninger som kommer hit har traumer. Det krever mye mer oppfølging enn man vil tro, sier hun.

LES OGSÅ: – Vi gjør det vi sier

Vil ha gratis parkering

Lokalt ønsker FrP at avgiftene skal være så lave som mulig.

– Parkeringsutgiftene i Sandefjord er vi ikke noe glade i, fastslår 39-åringen.

Partiet er mot et bilfritt sentrum bare fordi det skal være bilfritt. Noe biltrafikk må forekomme i en bykjerne. De vil heller legge til rette for mindre bil i sentrum med gratisparkering utenfor.

Partiet har flere sentrumsønsker, blant annet å anlegge bystrand fra Stub til Kilen, dandert med serveringssteder, salg av Tivolitomta med en reguleringsplan og oppfriskning av Carlsen-hjørnet.

LES OGSÅ: Vil bedre levekårene