Gå til sidens hovedinnhold

«Populistisk forslag»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til SB mandag 22. februar vedrørende delregulering for Vesterøya før det bygges mer her ute.

Ifølge SB så sier rådmannen at det på Vesterøya ikke har vært mer enn 17,4 % økning i befolkningsveksten (1.100 personer) i perioden 2001–2019. Øvrig vekst i kommunen har vært 16,9 %.

Vesterøya er uten tvil en spesiell del av vår kommune med hensyn til følgende:

– Tre store industribedrifter med flere hundre ansatte til sammen.
– Et stort antall hyttegjester på sommerstid.
– Tre campingplasser med flere hundre gjester på sommerstid.
– Gymnas og privatskole på Framnes.
– Framnes Maritime AS.
– Treningssenter.
– En mengde kontorarbeidsplasser på Framnes-området.
– I tillegg er det under bygging ca. 150 leiligheter for innflytting 2021–2022.

Trafikk:

Det er et sted mellom 70 og 100 trailere fordelt på Jotun / BASF (Pronova) og Jahrestranda som skal kjøre sammen med all annen trafikk fra Sandefjordsveien via Kilen hver eneste arbeidsdag. Mellom kl. 15.00 og kl. 17.00 er det ca. 2,5 km kø på Framnesveien / Vesterøyveien mot Kilen hver eneste arbeidsdag i ukedagene. Dertil kommer alle hytte- og campingturistene i tillegg på sommerstid.

Når en bil eller trailer kjører utover mot Framnes er den i realiteten i en blindgate, da alle som kjører den veien må tilbake til rundkjøringen på Kilen. De kan ikke komme noen andre steder slik man kan så godt som alle andre hovedveier i Sandefjord.

Rådmannen uttaler at det ikke er bygget mer på Vesterøya enn andre steder i Sandefjord, og dette uten å ta hensyn til alt som er av industri / turisme og ikke minst krevende tungtrafikk. Det blir nesten en useriøs sammenligning, men det ser ut som det er flere som ikke har forstått at det er forskjell på for eksempel Stokke sentrum og Sandefjord sentrum.

Veisystemet:

Vi har nå ventet i flere år på en gang- og sykkelsti på Industriveien, men flertallet av våre politikere har ikke forstått at vi har et middel som heter å ekspropriere når det gjelder allmenn nytte og sikkerhet i trafikksammenheng.

Jeg har ved flere anledninger påpekt at Vesterøya ikke har et eneste leskur for busspassasjerer og nesten ingen busslommer for ventende passasjerer. På andre siden av fjorden og ellers i kommunen er dette stort sett på plass. Svaret jeg får er at det er en fylkesvei, så kommunen har ikke ansvaret for det. Hystadveien har alle fasiliteter for busspassasjerer og til og med sykkelparkering noen steder – dette er også en fylkesvei.

Det er bare et under at ingen har blitt kjørt ned når de står i veibanen og venter på bussen på Vesterøya.

Jeg kan ikke se at det finnes tilsvarende områder i vår kommune som kan sammenlignes med Vesterøya. Det må være fullstendig fravær av lokalkunnskaper når Vesterøya/Framnes-området blir likestilt med andre boområder i Sandefjord kommune.

Ved å godkjenne flere og flere store boligkomplekser på Vesterøya, blir trafikksituasjonen verre og verre for næringslivet lokalt her ute. Det er faste og gode arbeidsplasser vi lever av og ikke hytteturister. Ser for øvrig av SB 24. februar 2021 at Høyre er mer bekymret for hytteturistenes ve og vel enn innbyggernes hverdag. Vi trenger nok begge deler, men nå må noe gjøres med veisystemet til Vesterøya.

Kommentarer til denne saken