Det gjenstår kun uker av Ivar Rambergs karriere som sjef for den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) Sandefjord. Tre år har gått siden han ble hentet inn som konstituert leder høsten 2013.

– Det har ligget i kortene at perioden min her var midlertidig, i og med at jeg har vært konstituert som leder, forteller Ramberg til Sandefjords Blad.

Fornøyd med innsatsen

Når han ser tilbake på det han har utrettet de siste årene, er det med en følelse av tilfredshet. Han mener han har fått til mye av det han var satt til å løse.

– Jeg er i grunn fornøyd med arbeidet jeg har gjort, gitt de rammene jeg fikk utdelt, sier Ramberg.

Da han startet i PP-tjenesten var en av hans første oppgaver å stabilisere organisasjonen, som var i en situasjon Ramberg beskriver som "vanskelig og sliten".

Det problemet opplevde han å ha løst innen et par måneder.

LES OGSÅ: Slik blir PP-tjenesten i nye Sandefjord

Kort tid etter dette, satt han i gang med flere endringer. Blant annet var han opptatt av at PPT-rådgiverne måtte bruke mer tid ute på skoler og i barnehager, og mindre tid på kontoret.

Det er et mål han føler han har nådd de siste årene, og ikke minst det han føler er den største omveltningen han har ledet.

– Jeg har hele tiden ment at vår kompetanse skal være i barnehagene og skolene. Derfor er PPT-rådgiverne våre i barnehagene, i klasserommene og i gangene på skolen, der elevene er.

– Har vært krevende

Ramberg har lang fartstid som folkevalgt, og har tidligere vært rektor i sandefjordskolen. Lederrollen i PPT var imidlertid hans første møte med barn og unge med særlige behov. Han kunne ønsket seg tyngre relevant, faglig kompetanse før han ble satt til å lede PPT for over tre år siden.

Jeg skulle selv ha hatt en større faglig tyngde for å lede dette kontoret. Da hadde jeg kunnet delta i interne faglige diskusjoner på en annen måte, og vi kunne ha kommet lenger i faglig utvikling enn det vi har fått til de seneste årene, sier Ramberg.

 

Som en konsekvens av den manglende kompetansen, ble det satt sammen et lederteam, bestående av Ramberg og to teamledere, som sammen skulle styre kontoret.

LES OGSÅ: Ansatte under hardt press klarer ikek hjelpe barna i tide

Den løsningen har han selv vært fornøyd med. Han erkjenner imidlertid at det har vært tøft å være leder for PP-tjenesten i Sandefjord, men ikke noe tøffere enn andre lederjobber.

– Å være leder er krevende. Du er mye alene, du bestemmer mye alene og må stå i stormene alene. Men jeg har trivdes med det.

Ny rolle i kommunen

Når det gjelder videre drift av PPT-kontoret ser han på kommunesammenslåingen med optimistiske øyne. Det er Eva Henriette Moen som tar over for Ramberg etter nyttår, og de to har jobbet sammen de siste månedene.

Men til tross for at Ramberg har stor tro på Moen som ny leder, håper han kontoret i nye Sandefjord får flere ressurser.

Han mener nemlig at ventelistene fremdeles er for lange, og forteller at henvisninger som ideelt sett skal ta tre måneder å få startet på, ofte kan ta mye lengre tid før noen har mulighet til å ta tak i saken.

– Jeg håper nye Sandefjord får utvidede rammer. Det vil bedre den beklagelige ventelistesituasjonen og muliggjøre deltagelse på ulike tverrfaglige arenaer.

Neste stopp for Ramberg blir en ny rolle i kommunen. Han kan imidlertid ikke røpe konkrete detaljer om jobben helt ennå.

– Jeg har visst at jeg skal slutte i et halvt års tid, og det har gitt meg tid til å forberede meg på en ny oppgave i den nye kommunen. Det er et arbeid jeg gløder for og gleder meg til å komme i gang med.