Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 1400. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, kommer også til å være til stede.