Det er også et klokt forslag fordi det gir forutsigbarhet for tomteeierne. Kommunen gir med dette et tydelig signal: Bygg gjerne flere boenheter på din tomt: Sett i gang, vi kan ikke nekte deg å bygge, dersom du legger frem planer innenfor visse forutsigbare rammer.

Jeg tilbyr huset mitt

Venstre ønsker å gjøre området rødt, det vil si forby all utvikling. Dette er også et klokt forslag, fordi det også legger opp til like spilleregler for alle. En kan tenke i sitt stille sinn at det er lett å være imot alt og ikke mene noe om hvor noe skal bygges, men la oss være rause. Det er velment, og det fungerer. Dersom det er stemning for et slikt forslag, tilbyr jeg kommunen vår bolig Prestegårdsveien 3 til en fornuftig pris. Huset kan da rives for utvidelse og bedre tilgang til parken Preståsen, til glede for byens befolkning.

Arbeiderpartiets forslag har for øvrig mye positivt ved seg. De er tydelige på størrelsen på byggene og antall boliger. Jeg savner riktignok en byggegrense angitt i meter mot «17. mai-bakken» fordi det vil smerte mange om det bygges nye bygg 5–6 meter fra stien.

Merkelig fra H/FrP/Sp

Samarbeidspartiene H, FrP og Sp har dessverre kommet med et merkelig forslag, som ser ut til å bli vedtatt. Posisjonspartiene vil ikke mene noe om utviklingen av byen, og overlater det helt til den som igangsetter reguleringer, eller søker om å bygge. Og her kommer mitt hovedpoeng: Når politikerne snakker om saken, uttaler de seg som om planområdet B8 er et stort område. Slik er det ikke. Saken gjelder to tomter: Min tomt Prestegårdsveien 3 og Prestegårdsveien 5. Vi risikerer nå et monsterbygg på hver side av min villa: Fra før Prestegårdsveien 1 og nå også på den andre siden – Prestegårdsveien 5.

Harmoni eller ingenting

Jeg har bare hatt én agenda i saken: Bygg i harmoni eller ingenting. Med harmoni menes relativt like byggehøyder og volum. Dersom det bygges i hytt og vær i Preståsen nå, vil det synes for hele byen i kanskje 200 år fremover. Folk er oppriktig glad i åsen vår, og ingen vil mishandle noe de er glad i.

Så kan sikkert noen si at jeg kan søke om å bygge selv, dersom Prestegårdsveien 5 igangsettes. Problemet med dette er den totale mangel på forutsigbarhet vi da vil få, om det ikke foreligger en plan. Verken jeg eller fremtidige eiere av Prestegårdsveien 3 kommer til å våge å bruke hundretusener av kroner på byggeplaner, som kan bli stemt ned etter forgodtbefinnende. Dette er ikke en enkel tomt å utvikle, og hvis politikerne vil tenke helhetlig, så er tiden inne til å mene noe som saken nå.

Er kun to tomter

Så til formannskapet: Vær så snill: Vær ærlige på at det er to tomter dere diskuterer – og tenk helhetlig. Ikke sett dere i en situasjon hvor det kan stilles spørsmål ved motivene ved hvordan det stemmes. Når vi snakker om to tomteeiere, er det lett å tenke seg at politikerne kan ha meninger om eierne – og i dette tilfeller er vi mildt sagt ganske forskjellige. Jeg er den svært samfunnskritiske, som har påpekt mange feil utført av Sandefjords politiske ledelse, mens vi blant den andre tomtens eiere finner byens ordfører. Han har for øvrig engasjert seg særdeles aktivt i behandlingen av Prestegårdsveien fra første stund.

Appell til Venstre

Til Venstre og likesinnede: Hvis dere skal stemme imot enhver form for utvikling i Preståsen, risikerer dere fort å ende opp med det verst tenkelig av alle alternativer, nemlig totalt byggmessig kaos og spekulasjoner rundt motiver. Enten bør dere være trygge på at flertallet vil verne åsen og stemme for det, eller dere bør stemme for et forslag som skaper forutsigbarhet og harmoni.