(Østlands-Posten)

Prosjektsjef Morten Lossius i NyeVeier forsikrer likevel om at forsinkelsen i leveranser ikke får store konsekvenser.

– Krigen i Ukraina har ført til noen mindre konsekvenser for stålleveransene til Langangenbroene, men dette medfører ikke at ferdigstillelsen av broene blir forsinket, skriver Lossius i en e-post til ØP.

Han skriver at arbeidet blir satt i gang i løpet av kort tid.

– Entreprenøren er i gang med fundamentering. Betongarbeidene på selve bropilarene vil starte i løpet av høsten, opplyser Lossius.

Går som planlagt

Det har vært en liten stopp i anleggsarbeidet på E18 ved Langangen i sommer på grunn av ferie, men nå fortsetter arbeidene med ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt.

– Prosjektet går som planlagt og vi er godt i gang, sier Lossius

SE VIDEO: Slik så det ut i anleggsområdet i slutten av juni

Strekningen E18 Rugtvedt – Langangen er om lag 17 km lang og er et stort prosjekt med blant annet store brukonstruksjoner og tunneler. Prosjektet inkluderer bygging av den nye Grenlandsbrua og nye bruer over Langangen.