Aller først -

det er ikke vedtatt utbygging, planlegging eller utredning av Skaga. Fylkestinget har sagt ja til at NVE tar med Skaga i sin vurdering av hvilke potensielle områder som eventuelt skal utredes.

NVE skal vurdere å vurdere

Vi snakker her om å vurdere å vurdere. Det er en ryddig prosess.

27. mars uttalte statssekretær i Olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen, at han er positiv til at fylkestinget ønsker å heie frem ny kraftproduksjon.

Les også

Det blir neppe havvindpark i våre kystområder

Bjelland Eriksen er altså positiv til ny kraftproduksjon generelt, fordi vår region er på rask vei mot et kraftunderskudd.

Et kraftunderskudd som vil være en effektiv brems for næringslivet vårt, fordi vi ikke lenger vil ha sikre strømleveranser, og til og med kan stå i fare for regelmessig utkobling av kraft. Dette har store negative virkninger både for eksisterende næring og næringsutvikling i Sandefjord. Det handler om grønn industri. Det handler om arbeidsplasser!

Vi er for sterkt vern av naturen

Sandefjord Arbeiderparti er for et sterkt vern av naturen rundt oss, både på land og sjøen.

Vi har vanskeligheter med å se hvordan Skaga-feltet kan sameksistere med både verdifull natur og fiskenæring, noe som er en klar forutsetning.

Men vi er ikke bekymret for at Skaga er en del av en helhetlig vurdering.

Vi måker ikke snøen før den har falt

Som sagt tidligere, en vurdering om å vurdere.

Hvis Skaga fortsatt lever som prosjekt når vi møtes på Torvet 1. mai, da har vi mye å snakke om.

Til slutt så vil jeg si at det er kjempeflott at både innbyggere, politikere og Sandefjords Blad har sterke følelser for denne saken.

Det er følelser som vi både ser og føler selv.

Men vi måker ikke snøen før den har falt.

Det går mot sommer.