I vestens motstand mot Putins overfall på Ukraina er boikott og sanksjoner blitt noen av de viktigste virkemidlene. Det sanksjoneres på bred front – økonomi, kultur, idrett osv. Man må forutsette at USA, EU og Norge mener at dette er legitime og effektive tiltak, som skal bidra til å bringe Putins regime i kne, og få slutt på russisk aggresjon og krig.

Vi i Palestinakomiteen mener at samme tankegang må legges til grunn for å stoppe Israels eviglange aggresjon og krig mot og undertrykkelse av palestinerne. Å gå etter Israels økonomi, handel og legitimitet vil være det sannsynligvis viktigste ikkevoldelige tiltaket som kan tas i bruk for å få satt en stopper for Israels voldsbruk.

Vi etterlyser en vilje fra de samme vestlige lederne, herunder statsminister Støre, til å være tydelige nok overfor Israel til å få satt en stopper for apartheidstatens voldsbruk mot kvinner og barn, ja, et helt land og dets folk. Det er i prinsippet samme sak, det Israel og Russland holder på med, og det bør være de samme virkemidlene som tas i bruk overfor begge. Hvis ikke opererer Vesten med doble standarder. Bildene fra Ukraina likner til forveksling på bildene fra Gaza; Bombenedslag legger boligblokker i ruiner, folk mister sine hjem, det skilles ikke mellomsoldater og sivile, barn og kvinner spares ikke. Vi ser et innesperret folk, som står opp mot en overmektig fiende. Gaza er blitt verdens største fengsel, og israelske bosettere koloniserer stadig større palestinske landområder på Vestbredden og i Jerusalem. «Norge ser svært alvorlig på Israels behandling av palestinerne, men har ikke tatt stilling til om det faller inn under apartheid-begrepet», sier utenriksminister Huitfeldt. Mens vi venter på at utenriksministeren skal samle mot til å si tydelig ifra, oppfordrer Palestinakomiteen Vestfold alle til å bli med på en boikott av Israel, helt til landet retter seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov.

Hva kan gjøres?

Vi oppfordrer organisasjoner, kommuner, enkeltpersoner og næringsliv til å erklære «apartheidfrie soner» – dvs. at bedriften eller kommunen ikke handler med israelske varer, restauranter og kafeer setter opp skilt der det står at de ikke benytter råvarer fra apartheidstaten Israel, gater eller bydeler markerer på ulike måter at de er mot Israels apartheidpolitikk. Slik blir det synlig hva Israel holder på med, og presset for at Norge, og alle de vestlige land skal tafatt i problemet, vil øke. Snøballen ruller. Alle små og store snøballer er like viktige, for de blir bare større og større jo mer som skjer. De baller på seg. Et internasjonalt press og sanksjoner fungerte overfor Sør-Afrika. Boikott og sanksjoner vil trolig virke overfor Russland. Det vil også virke mot Israel, som et effektivt, legitimt, ikkevoldelig virkemiddel i kampen for et fritt Palestina.